Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

24 października, adwokaci i aplikanci adwokaccy należący do Olsztyńskiej Izby Adwokackiej świętowali w Iławie jubileusz 65-lecia tej Izby. Udział w jubileuszu wzięli przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej: adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wiceprezesi NRA: adw. Jerzy Glanc i adw. Jacek Trela, adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, adw. Ewa Krasowska rzecznik dyscyplinarny NRA, adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA oraz adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA. Obecny był także adw. Jacek Ziobrowski prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej. (czytaj relację)

27 października, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono kwestie: wdrażania w życie przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, ujednolicenia numerów wpisów w izbach adwokackich, porządku obrad posiedzenia plenarnego NRA, podjęto także uchwałę dotyczącą przestrzegania tajemnicy adwokackiej przez media.
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA oraz adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA, zreferowali, na jakim etapie są prace nad wdrożeniem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Ponowie mecenasi zwrócili uwagę, że brakuje rozporządzenia w sprawie wdrożenia systemu, co stawia pod znakiem zapytanie jego funkcjonowanie.
Prezydium NRA przyjęło uchwałę dotyczącą ujednolicenia numerów wpisów na listę adwokatów, aplikantów adwokackich i prawników zagranicznych. Wymaga tego wdrożenie informatycznego Systemu Obsługi Adwokatury. (czytaj uchwałę na 101/2015).
Prezydium NRA podjęło również uchwałę o przyznaniu odznaki Adwokatura Zasłużonym adwokatom: Marcinowi Derlaczowi, Krzysztofowi Kantemu, Stefanowi Lewickiemu i Henrykowi Lipskiemu z izby gdańskiej oraz adw. dr. Witoldowi Krzysztofowi Kabańskiemu z izby warszawskiej.
Tego dnia podjęto również uchwałę w sprawie publikowania przez media fragmentów rozmów i korespondencji pomiędzy adwokatami i ich klientami w sytuacjach, gdy takie nagrania lub kopie dokumentów trafiły do mediów poprzez działania niezgodne z prawem. Prezydium NRA w uchwale apeluje o poszanowanie tajemnicy adwokackiej i niepublikowanie tego typu treści. (czytaj informację).
Ponadto Prezydium NRA przyjęło porządek obrad posiedzenia plenarnego NRA, które odbędzie się 13 listopada br. w Gdańsku, zatwierdzono skład jury finału Konkursu Krasomówczego oraz udzielono adw. Jackowi Treli, wiceprezesowi NRA i adw. Rafałowi Dębowskiemu, sekretarzowi NRA, pełnomocnictwa do reprezentowania NRA przed Sądem Najwyższym na posiedzeniu 5 listopada. (zobacz: SA rozpozna skargi MS na uchwały dotyczące protestu Adwokatury).

Prezydium omówiło i rozstrzygnęło również sprawy osobowe, które przedstawił adw. Rafał Dębowski. Mecenas Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, zreferował z kolei najistotniejsze zagadnienia wynikające z protokołów okręgowych rad adwokackich, które następnie zostały omówione przez pozostałych członków Prezydium. Prezydium przedyskutowało również kwestie finansowe, które przedstawił adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA.

29 października, z okazji 35-lecia sądownictwa rodzinnego przyznano pamiątkowe Medale Ministra Sprawiedliwości „Neminem captivabimus” oraz dyplomy laureatom konkursu „Sądownictwo rodzinne w praktyce orzeczniczej”. W wydarzeniu uczestniczył adw. Andrzej Zwara, prezes NRA.

29 października odbyła się uroczystość wręczenia nagród „Rising Stars”, przyznawanych przez Dziennik Gazetę Prawną.  Adw. Katarzyna Wiśniewska, r.pr. Szymon Okoń i adw. Jacek Błachut to pierwsza trójka laureatów nagrody Rising Stars - prawnicy liderzy jutra. W uroczystości wziął udział adw. Andrzej Zwara, prezes NRA. Pełna lista zwycięzców znajduje się na stronie prawnik.pl

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry