Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

3 listopada, adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA, wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym przez ministerstwo sprawiedliwości dotyczącym wdrażania ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. W rozmowach udział wzięli przedstawiciele resortu - min. Jerzy Kozdroń, dyrektor Iwona Kujawa, r.pr. Dariusz Sałajewski, prezes KRRP.

5 listopada, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA oraz adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, reprezentowali jako pełnomocnicy Naczelną Radę Adwokacką w trzech rozprawach przed Sądem Najwyższym (czytaj informację)

5 listopada, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA oraz adw. Andrzej Siemiński, członek NRA, wzięli udział w spotkaniu otwierającym cykl „Nestorzy warszawskiej palestry” w siedzibie ORA w Warszawie. Bohaterem tego spotkania był adw. Czesław Jaworski, redaktor naczelny „Palestry”.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/