Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

14 grudnia, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA wziął udział w uroczystej gali wręczenia Nagrody im. Edwarda Wende. Nagrodę otrzymał Karol Modzelewski.

15 grudnia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Porządek obrad obejmował m.in.: przygotowania do KZA oraz przyjęcie uchwały w sprawie założeń programowych i ramowego planu szkolenia aplikantów adwokackich, a także tekstów jednolitych regulaminów „O doskonaleniu zawodowym adwokatów” i „Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej”.

Prezydium NRA postanowiło zwrócić się do Marszałka Sejmu RP - Marka Kuchcińskiego - z wnioskiem o umożliwienie NRA zaopiniowania projektu nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w obowiązkowym procesie konsultacyjnym w toku postępowania legislacyjnego.

Adw. prof. Piotr Kruszyński, dyrektor Ośrodka Badawczego Adwokatury, przedstawił informacje na temat bieżącej pracy OBA.


Adw. Paweł Gieras, dziekan ORA w Krakowie, przekazał Prezydium stan przygotowań do Krajowego Zjazdu Adwokatury, który odbędzie się w dniach 25-27 listopada 2016 r. w Krakowie.

Tego dnia Prezydium NRA podjęło uchwałę, w której przyjęło założenia programowe aplikacji, którego integralną część stanowi ramowy plan szkolenia dotyczący wszystkich roczników aplikantów adwokackich w roku szkoleniowym 2016 i następnych latach. (czytaj założenia programowe).

Prezydium przyjęło również tekst jednolity regulaminu „O doskonaleniu zawodowym adwokatów” oraz tekst jednolity „Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej”.

Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, przypomniał, że SOA jest gotowy do uruchomienia od 1 stycznia 2016. Zastąpi on m.in. dotychczasowy Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich.

Ponadto Prezydium omówiło projekt regulaminu działania rzeczników dyscyplinarnych oraz przyjęło porządek obrad posiedzenia plenarnego NRA.

Prezydium omówiło i rozstrzygnęło również sprawy osobowe, które przedstawił adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA. Mec. Grohman zreferował też najistotniejsze zagadnienia wynikające z protokołów okręgowych rad adwokackich, które następnie zostały omówione przez pozostałych członków Prezydium. Prezydium przedyskutowało również kwestie finansowe.

15 grudnia, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA wziął udział w spotkaniu przedświątecznym w warszawskiej izbie radców prawnych.

18 grudnia, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA weźmie udział w przedświątecznym spotkaniu poznańskiej izby adwokackiej. 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry