Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

4 stycznia, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA i adw. adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA wzięli udział w uroczystym ślubowaniu aplikantów adwokackich izby warszawskiej.

4 stycznia, adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, członek Komisji Praw Człowieka przy NRA wzięła udział w  posiedzeniu wspólnym Rady ds. Cyfryzacji przy ministerstwie administracji i cyfryzacji z ekspertami. Spotkanie prowadziła minister cyfryzacji Anna Streżyńska i miało ono charakter konsultacyjny, a obecny był m.in. dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Omawiane były zagadnienia związane z nowelizacją ustawy o Policji, szczególnie przepisy związane z danymi internetowymi. Adw. Mączka-Pacholak zwróciła uwagę na zapisy nowelizacji, łamiące tajemnicę zawodową i obrończą, przywołując negatywną opinię Naczelnej Rady Adwokackiej. Opinie NRA na temat obu nowelizacji ustawy o Policji – z poprzedniej i obecnej kadencji Parlamentu, wraz z apelem do premier Ewy Kopacz zostały po spotkaniu przesłane do minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej. Efektem spotkania była uchwała Rady ds. cyfryzacji, w której  Rada zawarła krytyczne uwagi do projektu nowelizacji.

8 stycznia, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA oraz adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA wzięli udział w świątecznym spotkaniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. Podczas spotkania obecny był także abp. Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski.

12 stycznia, adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA i doradca prezesa NRA, wziął udział w konsultacjach eksperckich na zaproszenie Klubu Parlamentarnego Nowoczesna Ryszarda Petru w Sejmie RP.

13 stycznia, odbyło się kolejne spotkanie Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych. Wzięli w nim udział adw. Andrzej Zwara, prezes NRA i adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA.

13 stycznia, adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, wziął udział w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie

14 stycznia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. (Relację opublikujemy w przyszłym tygodniu).

14 stycznia, odbyło się spotkanie noworoczne Adwokatury. (czytaj relację)

14 stycznia, adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA, wziął udział w posiedzeniu Zespołu Krajowej Rady Sądownictwa wyznaczonego do rozpatrywania zgłoszeń kandydatów o powołanie do pełnienia urzędu na wolne stanowiska sędziowskie.

14 stycznia, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, adw. Tomasz Korczyński, przewodniczący komisji ds. informatyzacji – Centrum Technologiczne Adwokatury oraz Łukasz Tkacz, dyrektor biura Naczelnej Rady Adwokackiej, wzięli udział w spotkaniu Zespołu ds wdrożenia SOA.

14 stycznia odbyło się spotkanie Zespołu do spraw strategii Adwokatury, które prowadził adw. prof. Maciej Gutowski, przewodniczący zespołu. Na spotkaniu obecni byli adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA oraz adw. Jerzy Zięba członek Prezydium NRA a także adw. prof. Piotr Kardas, adw. prof. Jacek Giezek i adw. Paweł Gieras, dziekan izby krakowskiej.

14 stycznia odbyło się kolejne spotkanie sekretarzy rad adwokackich. Obecni byli m.in. adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA, adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA.

14 stycznia odbyło się spotkanie kolegium redakcyjnego "Palestry". Spotkaniu przewodniczył adw. prof. Maciej Gutowski. Obecni byli m.in. adw. Andrzej Zwara, prezes NRA oraz redaktor naczelny Palestry, adw. Czesław Jaworski. Podczas spotkania przedstawiono sprawozdanie minionego roku i plany wydawnicze na kolejny rok.

15 stycznia, odbyło się posiedzenie plenarne NRA. (Relację opublikujemy w przyszłym tygodniu).


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry