Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

4-6 lutego, odbyła się Nadzwyczajna Sesja Plenarna CCBE oraz posiedzenie Komitetu Sterującego w Wiedniu. Polską delegację reprezentowała adw. Dominika Stępińska-Duch. (zobacz relację)

5 lutego,  adw. Dominika Stępińska-Duch, w zastępstwie prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Andrzeja Zwary, reprezentowała Adwokaturę  podczas dorocznej Konferencji Prezesów Europejskich Rad Adwokackich. Konferencja odbyła się w wiedeńskim Palais Ferstel. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich rad europejskich oraz najważniejszych organizacji prawniczych, takich jak: IBA, UIA, CCBE, AIJA czy AEA.  Tematem przewodnim tegorocznej dyskusji była kwestia uchodźców w Europie.

9 lutego, Nils Raimonds Muižnieks, Wysoki Komisarz Praw Człowieka Rady Europy, spotkał się z przedstawicielami środowisk prawniczych oraz organizacji pozarządowych w Warszawie. Naczelną Radę Adwokacką reprezentowała adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, członkini Komisji Praw Człowieka przy NRA. (zobacz relację)

10 lutego odbyły się kolejne obrady Porozumienia samorządów zawodowych i zawodów prawniczych. Z prawnikami spotkał się Wysoki Komisarz Praw Człowieka Rady Europy. Porozumienie przyjęło dwa stanowiska: w sprawie zakresu zadań i budżetu RPO oraz konieczności zwiększenia wynagrodzeń zasadniczych oraz liczby etatów asystentów sędziów i asystentów prokuratorów. Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Ziemisław Gintowt, doradca prezesa NRA. (zobacz relację)

10 lutego, adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska reprezentowała NRA podczas obrad Podkomisji nadzwyczajnej, wyłonionej z połączonych Komisji: Regulaminowej i Spraw Poselskich oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Obrady dotyczyły  projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich i niektórych innych ustaw. (zobacz relację)

11 lutego, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA, wzięli udział w konferencji naukowej współorganizowanej przez Naczelną Radę Adwokacką oraz Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie pt. "Media - Kultura - Dialog". Konferencja poświęcona była pamięci abp. Józefa Życińskiego w piątą rocznicę jego śmierci.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry