Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

17 lutego, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA oraz adw. Małgorzata Mączka-Pacholak z Komisji Praw Człowieka przy NRA wzięli udział w spotkaniu w Kancelarii Prezydenta RP na temat nowelizacji ustawy o Policji. W rozmowach uczestniczyli minister Andrzej Dera i Tomasz Kulikowski, dyrektor biura interwencyjnej pomocy prawnej w Kancelarii Prezydenta, dr Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. (zobacz relację)

17 lutego, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wziął udział w spotkaniu w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, dotyczącym zgromadzenia izby. Adw. Dębowski przedstawił stanowisko Prezydium NRA, poparte przez Naczelną Radę Adwokacką ws kwestii regulaminowych dotyczących wyboru sędziów dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych. 

17 lutego, adw. Andrzej Siemiński, członek NRA, wziął udział w posiedzeniu Zespołu Krajowej Rady Sądownictwa, w czasie którego rozpatrywano wnioski kandydatów ubiegających się o stanowisko sędziego, wśród których są adwokaci.

17-19 lutego, adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA, wziął udział w konferencji ministra sprawiedliwości z udziałem dziekanów wydziałów prawa w Popowie. Konferencja poświęcona jest przedstawieniu wyników egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komornicką, przeprowadzoych 26 września 2015 r.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry