Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

25 lutego, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu roboczym w ministerstwie infrastruktury i budownictwa, którego tematem były prace nad reformą prawa budowlanego i inwestycyjnego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele środowiska architektów i urbanistów. W następnych miesiącach adwokaci, architekci i urbaniści mają wspólnie opracować propozycje zmian i przedłożyć je ministrowi infrastruktury.  

29 lutego adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w konferencji naukowej „Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym", którą zorganizował Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

29 lutego, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA oraz adw. Andrzej Siemiński, pełnomocnik prezesa NRA ds. skargowych, wzięli udział w spotkaniu referatu skarg Naczelnej Rady Adwokackiej z udziałem: adw. Renaty Błuszkowskiej, adw. Anny Paśniewskiej, adw. Weroniki Janczewskiej-Mroczek, adw. Marty Gietki-Mielcarek oraz adw. Joanny Ziółkowskiej. Podczas spotkania podsumowano kadencję, a także rozmawiano o bieżących sprawach, związanych z Adwokaturą oraz problemach wynikających z rozpoznawania skarg.

1 marca, odbyło się spotkanie Wyższej Komisji Rewizyjnej, które prowadził adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący WKR.

3 marca, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wziął udział w spotkaniu sekcji praktyków prawa przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Spotkanie było konsekwencją wejścia w życie (15 lutego br.) nowych przepisów regulaminu funkcjonowania okręgowych rad adwokackich, przewidujących możliwość organizacji sekcji.

4 marca, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA oraz adw. Anisa Gnacikowska z Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej wzięli udział w spotkaniu w biurze Naczelnej Rady Adwokackiej z dziekanami oraz przedstawicielami izb, odpowiedzialnymi za sprawy związane z wizerunkiem. Spotkanie dotyczyło planowanej ogólnopolskiej kampanii wizerunkowej Adwokatury. 


Spotkanie referatu skarg NRA

Spotkanie referatu skarg Naczelnej Rady Adwokackiej

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/