Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

5 marca, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Andrzej Siemiński, członek NRA oraz adw. Czesław Jaworski, redaktor naczelny "Palestry" wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka przy NRA pt. „Niezależności sądów i trybunałów jako gwarancja praw i wolności człowieka”. (czytaj relację)

8-9 marca, adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA, przedstawił opinię Naczelnej Rady Adwokackiej amicus curiae podczas pierwszego dnia rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym. Rozprawa dotyczyła połączonych wniosków o zbadanie zgodności ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2217) z Konstytucją RP. W rozprawie uczestniczyła także adw. Małgorzata Mączka-Pacholak. Opinię NRA przygotowali wspólnie adw. Pietrzak, adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, adw. prof. Jacek Skrzydło i adw. prof. Szymon Byczko. W dniu ogłaszania wyroku prezesa NRA reprezentował adw. Ziemisław Gintowt. (czytaj informacje o wyroku TK)

9 marca, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA oraz adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA, wzięli udział w kolejnym spotkaniu Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych. Omawiano zagadnienia do dyskusji w zakresie reformy sądownictwa, które będą podejmowane na kolejnych spotkaniach. 

12 marca, w Toruniu odbędzie się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej. W tym czasie izba kujawsko-pomorka obchodzić będzie swoje 40-lecie. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry