Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

8 kwietnia, adw. Jacek Trela, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, adw. Roman Kusz przewodniczący Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej NRA, adw. Anisa Gnacikowska, przewodnicząca Komisji ds. Edukacji Prawnej przy NRA wzięli udział w spotkaniu Komisji Wizerunkowych Okręgowych Rad Adwokackich, zorganizowanym przez ORA w Łodzi. (czytaj więcej)

9 kwietnia, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA oraz adw. Zenon Marciniak, członek Prezydium NRA wzięli udział w zgromadzeniu izby adwokackiej w Zielonej Górze. 

12 kwietnia, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wzięli udział w spotkaniu z młodymi adwokatami izby warszawskiej. (czytaj więcej)

14 kwietnia, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w posiedzeniu Kapituły nagrody Prawnik Pro Bono. 

15 kwietnia, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, wziął udział w jubileuszu  prof. UJ dr. hab. Andrzeja Kubasa w Krakowie.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/