Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

23 kwietnia, w Zgromadzeniu Izby Warszawskiej, podczas której wybierano władze Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, wziął udział adw. Andrzej Zwara, prezes NRA oraz przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej, będący jednocześnie członkami izby: adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA, adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA, adw. prof. Piotr Kruszyński i adw. Maciej Łaszczuk,a także adw. Czesław Jaworski, redaktor naczelny Palestry.    (czytaj więcej)

23 kwietnia, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA, adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA oraz adw. Andrzej Siemiński, członek NRA, wzięli udział w obchodach jubileuszu 40-lecia adwokackiej izby siedleckiej. 

26 kwietnia, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w konferencji "Konstytucja 1997 roku. Praktyka polityczna i prawna" w Warszawie. Konferencję zorganizowała Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego "Amicus Europe", Instytut Bronisława Komorowskiego oraz Centrum im. Ignacego Daszyńskiego. 

27 kwietnia, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, adw. prof. Maciej Gutowski, adw. prof. Jacek Giezek, adw. prof. Piotr Kardas, członek NRA, adw. Mikołaj Pietrzak przewodniczący KPCz oraz adw. Grzegorz Majewski, dziekan ORA w Warszawie wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami środowiska prawniczego. Rozmowa dotyczyła kryzysu konstytucyjnego w Polsce. Relacja ze spotkania zostanie wkrótce opublikowana na stornie adwokatura.pl

28 kwietnia, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Czlowieka przy NRA oraz adw. prof. Piotr Kardas, przewodniczący Komisji Legislacyjnej i członek NRA, wzięli udział w spotkaniu z delegacją Komisji Weneckiej w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie. Rozmowy dotyczyły nowelizacji ustawy o Policji. (czytaj więcej)

28 kwietnia, adw. Justyna Metelska, wiceprzewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA, adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, członkini KPCz, adw. Paweł Osik, członek KPCz oraz adw. Grzegorz Majewski, dziekan ORA w Warszawie wzięli udział w spotkaniu z norweskimi adwokatami, którzy przyjechali z wizytą studyjną do Polski. (czytaj więcej)

29 kwietnia, adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, wziął udział w spotkaniu Zespołu ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych jako organu pomocniczego Ministra Rozwoju.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry