Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

3 maja, adw. Andrzej Siemiński, członek NRA i doradca prezesa NRA oraz adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA uczestniczyli w uroczystościach Święta Trzeciego Maja zorganizowanych przez Trybunał Konstytucyjny. W ramach obchodów goście wysłuchali wykładu Adama Zamoyskiego na temat reakcji na reformy ustrojowe Rzeczypospolitej w II połowie XVIII wieku we współczesnym piśmiennictwie Zjednoczonego Królestwa.

4 maja, adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący WKR oraz Łukasz Tkacz, dyrektor biura NRA, uczestniczyli w spotkaniu z zarządem wspólnoty mieszkaniowej dotyczącym prac związanych z remontem nowego lokalu zakupionego przez NRA.


4 maja, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, adw. Tomasz Korczyński, przewodniczący komisji ds. informatyzacji – Centrum Technologiczne Adwokatury, Łukasz Możejko, koordynator projektu wdrożenia systemu SOA oraz Łukasz Tkacz, dyrektor biura NRA uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym dalszej informatyzacji Adwokatury.


5 maja, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, Łukasz Tkacz, dyrektor biura NRA oraz Joanna Sędek, szefowa biura prasowego NRA, spotkali się w Krakowie z adw. Pawłem Gierasem, dziekanem ORA w Krakowie, adw. Aleksandrem Gutem, sekretarzem ORA w Krakowie oraz z pracownikami biura ORA w Krakowie w celu omówienia kwestii organizacyjnych związanych z Krajowym Zjazdem Adwokatury, który odbędzie się w listopadzie tego roku w Krakowie.


6 maja, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, uczestniczy w spotkaniu z adwokatami izby szczecińskiej. Prezes NRA będzie rozmawiał na temat bieżących spraw adwokatury.


6 maja, adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, uczestniczy w gali 35-lecia ELSA Poland, która odbywa się w Gdańsku.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/