Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

10 maja, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono m.in. kwestie ustawy o Policji, wpisu komorników na listę adwokatów oraz przebiegu kampanii wizerunkowej.

W posiedzeniu gościnnie uczestniczył adw. Tomasz Korczyński, przewodniczący komisji ds. informatyzacji – Centrum Technologiczne Adwokatury, który przedstawił ofertę zmiany administratora SOA.

Zaproszona na posiedzenie pani Maria Kuligowska z High Profile omówiła przebieg kampanii wizerunkowej „Zapytaj adwokata”. Przedstawiła wstępne wyniki kampanii przygotowane przez agencję reklamową Albedo, podsumowujące pierwszy miesiąc akcji. Przypomniała, że pełne dane będą znane w czerwcu, po zakończeniu kampanii.

Adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, poruszył temat ustawy o Policji i omówił przebieg spotkania z Komisją Wenecką. Podkreślił, że komisja była bardzo dobrze zorientowana w sytuacji w naszym kraju, spotkanie z przedstawicielami NRA było pierwszym ze spotkań z organizacjami pozarządowymi i rządem i trwało ponad półtorej godziny. Po spotkaniu odbył się briefing prasowy. (czytaj też: spotkanie Komisji Weneckiej z NRA).

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, omówił sprawę wpisów komorników na listę adwokatów. W marcu ministerstwo sprawiedliwości zwróciło się do NRA z prośbą o wskazanie praktyki samorządu adwokackiego w sytuacji, kiedy osoby zajmujące stanowisko komornika sądowego wpisują się na listy adwokatów, a po uzyskaniu wpisu kontynuują wykonywanie funkcji komornika sądowego, nie wykonują zaś zawodu adwokata. Sprawa była przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Plenarnym NRA w marcu 2016 roku. Na tym posiedzeniu Prezydium NRA przedyskutowało założenia do odpowiedzi do Ministra Sprawiedliwości.

Tego dnia Prezydium NRA podjęło uchwałę w sprawie powołania w skład osobowy Komisji Inicjatyw Młodych Adwokatów adw. Annę Atanasow.

Ponadto Prezydium NRA przyznało odznaki Adwokatura Zasłużonym, które otrzymali: na wniosek ORA w Radomiu: adw. Małgorzata Michalik; na wniosek ORA w Białymstoku: adw. Violetta Cylwik, adw. Mariusz Truszkowski; na wniosek ORA w Poznaniu: adw. Marek Czemplik, adw. Przemysław Gaj, adw. Tomasz Grzybkowski, adw. Tomasz Guzek, adw. Anna Kozłowska – Goździk, adw. Krzysztof  Mania, adw. Wojciech Pawlak, adw. Grzegorz Urbanowicz; na wniosek ORA we Wrocławiu: adw. Elżbieta Zierkiewicz–Paździora, adw. Jerzy Szewczuk, adw. Jerzy Przegon, adw. Aleksander Dorobanik, adw. Marek Czuba, adw. Henryk Pękalski.

Prezydium omówiło również sprawę preliminarza budżetowego NRA na 2016 roku oraz sprawę remontu nowego lokalu NRA.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, przedstawił sprawy osobowe, które omówiło i rozstrzygnęło Prezydium. Mecenas Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, zreferował z kolei najistotniejsze zagadnienia wynikające z protokołów okręgowych rad adwokackich, które następnie zostały omówione przez pozostałych członków Prezydium. Prezydium przedyskutowało też kwestie finansowe, które przedstawiła adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA.

11 maja, adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA, wziął udział w kolejnym spotkaniu Porozumienia samorządów i zawodów prawniczych w Warszawie.

12 maja, adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA, wziął udział w Gali z okazji Dnia Doradcy Podatkowego połączonej z jubileuszem 20-lecia istnienia zawodu doradcy w Polsce.

13 maja, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny, adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA wzięli udział w uroczystości otwarcia nowej siedziby Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu. 

13 maja, Prezydium NRA w pełnym składzie wzięło udział w spotkaniu kierowników szkolenia aplikantów w Sandomierzu.

13-14 maja, adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet przy NRA oraz adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA, wzięły udział w Kongresie Kobiet w Warszawie. Przez dwa dni adwokatki oraz aplikantki adwokackie udzielały porad prawnych przy stoisku NRA.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry