Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

14 maja, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA  oraz adw. Jerzy Glanc, wiceprezes wzięli udział w zgromadzeniu izby katowickiej.

16 maja, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w uroczystości wręczenia nagród Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta w Warszawie.

17 maja, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wziął udział w posiedzeniu sejmowej Podkomisji stałej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, a następnie w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach - 18 maja. Obie te komisje bez sprzeciwu przyjęły projekt nowelizacji art. 133 kpk, umożliwiający odbiór awizowanych pism w sprawach karnych przez pełnomocników (druk 451). (czytaj więcej)

19 maja, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, spotkał się w siedzibie biura Naczelnej Rady Adwokackiej z członkiem Zarządu Poczty Polskiej, Grzegorzem Kurdzielem. Tematem rozmowy były bieżące problemy związane z doręczaniem korespondencji sądowej oraz z możliwością współpracy między Adwokaturą Polską a Pocztą Polską S.A. (czytaj więcej)

19 maja, adw. Andrzej Siemiński, członek NRA, wziął udział w posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa.

19-22 maja, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA oraz adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, biorą udział w XXVI Ogólnopolskim Rejsie Adwokackim im. adw. Marii Budzanowskiej po Jezioraku.

20 maja, adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA oraz adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, wezmą udział w Lodzi w nadzwyczajnym koncercie poświęconym pamięci adw. Joanny Agackiej-Indeckiej, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w latach 2007-2010. Koncert współorganizowały Naczelna Rada Adwokacka oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi. 

20 maja, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, wziął udział w VIII Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, gdzie Naczelna Rada Adwokacka była gospodarzem panelu pt. "Prawo i gospodarka". Panel prowadził adw. Roman Kusz, dziekan ORA w Katowicach.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski