Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

4 czerwca, adw. Stanisław Kłys, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, wziął udział w Zgromadzeniu izby w Bielsku-Białej. (czytaj relację)

4 czerwca, adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Jacek Trela, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Rafał Dębowski, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury, prof. dr hab. adw. Piotr Kardas, przewodniczący Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wzięli udział w Zgromadzeniu izby poznańskiej (czytaj więcej)

6 czerwca, adw. Małgorzata Mączka – Pacholak oraz adw. Artur Pietryka, czlonkowie Komisji Praw Człowieka przy NRA, wzięli udział w obywatelskim wysłuchaniu w sprawie rządowego projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych (druk sejmowy nr 516) (czytaj więcej)

8 czerwca, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono m.in. kwestie dotyczące ustawy o doradztwie odszkodowawczym, remontu biura NRA oraz wydania wspomnień adw. Aleksandra Mogilnickiego.

Adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, oraz Rafał Dębowski, sekretarz NRA, poinformowali o stanie prac legislacyjnych. Adw. Trela wskazał, że rzecznik finansowy przedstawił projekt ustawy o doradztwie odszkodowawczym. Zakłada on powołanie nowego samorządu zawodów zaufania publicznego – doradców odszkodowawczych. W projekcie przewidziano dopuszczenie do rynku adwokatów i radców prawnych. Ministerstwo sprawiedliwości przekazało projekt do dalszych prac w ministerstwie finansów. Prezydium NRA upoważniło adw. Jacka Trelę do podejmowania w imieniu NRA działań przy pracach nad projektem. W działaniach adw. Trelę ma wspierać adw. dr Karol Pachnik. Adw. Dębowski omówił kwestie związane z ustawą o nieodpłatnej przedsądowej pomocy prawnej.

Prezydium NRA omówiło kwestie przygotowań do remontu nowego lokalu NRA oraz remontu sali konferencyjnej. W dalszym ciągu rozpatrywane są oferty firm remontowych.

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, poinformował, że wydawnictwo Wolters Kluwer zaproponowało współpracę przy wznowieniu wydania książki pt. „Aleksander Mogilnicki – Wspomnienia”. Aleksander Mogilnicki był sędzią Sądu Najwyższego, a następnie adwokatem, zasłużył się w budowie II Rzeczypospolitej. Prezydium NRA poparło propozycję oraz zdecydowało, że wstęp do publikacji napisze adw. Czesław Jaworski, redaktor naczelny „Palestry”.

Prezydium NRA podjęło uchwałę popierającą inicjatywę nazwania skweru przy ul. Ogrodowej 5 w Warszawie imieniem prof. Władysława Bartoszewskiego. (czytaj uchwałę)

Prezydium podjęło również uchwałę, w której przyznano odznaki „Adwokatura Zasłużonym”. Na wniosek ORA w Lublinie: adw. Jerzemu Koszelowi, adw. dr. Krzysztofowi Kukurykowi, adw. Krzysztofowi Oleszczukowi. Na wniosek ORA w Bydgoszczy: adw. Zdzisławowi Bełzie, adw. Antoniemu Gołdzie, adw. Marioli Lehamnn, prof. nadzw. dr. hab. Januszowi Kutcie, adw. Urszuli Peplińskiej i pani Łucji Zakrzewskiej.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, przedstawił sprawy osobowe, które omówiło i rozstrzygnęło Prezydium. Prezydium przedyskutowało też kwestie finansowe, które przedstawiła adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/