Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

18 czerwca, adw. Ryszard Bochnia, dziekan izby koszalińskiej, wziął udział w Zgromadzeniu izby szczecińskiej (czytaj więcej) 

18 czerwca, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, wziął udział w Zgromadzeniu izby w Białymstoku (czytaj więcej)

18 czerwca, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w Zgromadzeniu izby w Lublinie (czytaj więcej)

18 czerwca, adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, wzięła udział w Zgromadzeniu izby w Toruniu (czytaj więcej)

18 czerwca, adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, wziąl udział w Zgromadzeniu izby w Radomiu (czytaj więcej)

18 czerwca, adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA, wziął udział w Zgromadzeniu izby w Rzeszowie (czytaj więcej)

20 czerwca, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wziął udział w uroczystości ślubowania radców prawnych w Warszawie. 

21 czerwca, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono m.in. preliminarz budżetowy na rok 2016, prace legislacyjne oraz sprawę remontu biura NRA.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, poinformował o stanie działań NRA w sprawach legislacyjnych, w tym dotyczących taksy adwokackiej.

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, poinformował, że po posiedzeniu delegacja w składzie: adw. Andrzej Zwara, adw. Jerzy Glanc, Jacek Trela, adw. Bartosz Grohman oraz adw. prof. Piotr Kardas spotkają się z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, w celu przekazania corocznego sprawozdania z działalności samorządu adwokackiego. (czytaj relację)

Prezydium omówiło również sprawę preliminarza budżetowego NRA na 2016 roku oraz sprawę remontu nowego lokalu NRA.

Ponadto Prezydium podjęło uchwałę, w której na wniosek ORA w Płocku przyznano odznakę „Adwokatura Zasłużonym” pani Janinie Majerowskiej, wieloletniej kierownik biura ORA w Płocku.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, przedstawił sprawy osobowe, które omówiło i rozstrzygnęło Prezydium. Mecenas Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, zreferował z kolei najistotniejsze zagadnienia wynikające z protokołów okręgowych rad adwokackich, które następnie zostały omówione przez pozostałych członków Prezydium. Prezydium przedyskutowało też kwestie finansowe, które przedstawiła adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA.

21 czerwca, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA i adw. prof. Piotr Kardas, członek NRA, wzięli udział w spotkaniu z Prezydentem RP, Andrzejem Dudą. (czytaj więcej)

22 czerwca, adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, wziął udział w 10. edycji "Rankingu Wydziałów Prawa".

23 czerwca, adw. Trela, wiceprezes NRA, adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, adw. Ziemisław Gintowt, członek NRAwzięli udział w uroczystości ślubowania aplikantów adwokackich w Warszawie. 

24 czerwca, Izba Adwokacka w Bydgoszczy obchodzi 65-lecie istnienia.

25 czerwca, w Bydgoszczy odbędzie się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/