Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

2 lipca, odbyło się zgromadzenie wyborcze Izby Adwokackiej w Płocku. Uczestniczyli w nim: adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA oraz adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA. (czytaj więcej).

5 lipca, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono m.in. kwestie dotyczące taksy adwokackiej, skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego dot. przepisów ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw oraz remontu biura NRA.

Adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, poinformował, że 4 lipca br. NRA przekazała opinię do ministerstwa sprawiedliwości do projektu rozporządzenia ministra sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek za czynności adwokackie oraz do projektu rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. (czytaj więcej)

Pan Łukasz Tkacz, dyrektor biura NRA, poinformował o etapie prac remontowych biura NRA oraz o pracach końcowych nad sprawozdaniem kadencyjnym przygotowywanym na Krajowy Zjazd Adwokatury.

Prezydium NRA podjęło uchwałę w sprawie skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o Policji. Prezydium udzieliło również pełnomocnictwa do reprezentowania NRA przed Trybunałem adwokatom: adw. Andrzejowi Zwarze, adw. Rafałowi Dębowskiemu, adw. dr. hab. Szymonowi Byczko i adw. dr. hab. Jackowi Skrzydło.

Ponadto Prezydium NRA omówiło sprawy finansowe.

5 lipca, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA i przewodniczący Zespołu Doradców Prezesa NRA oraz adw. Grzegorz Majewski, Dziekan ORA w Warszawie, spotkali się z nowym redaktorem naczelnym Dziennika Gazety Prawnej – Krzysztofem Jedlakiem.

8 lipca, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, będzie uczestniczył w ślubowaniu adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/