Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

23 lipca, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej Andrzeja Przewoźnika, historyka, sekretarza generalnegoRady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Tablica znajduje się na budynku Ministerstwa Rozwoju, gdzie mieści się Rada.  

23 lipca, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu z młodymi adwokatami, zorganizowanym przez grupę PrawoRządni (czytaj więcej)

23 lipca, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA oraz adw. Andrzej Siemiński, członek NRA, wzięli udział w wydarzeniu Bieg Powstania Warszawskiego (czytaj więcej)

27-31 lipca, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, bierze udział w XV Spływie Kajakowym Brdą, zorganizowanym przez Naczelną Radę Adwokacką i Okręgową Radę Adwokacką w Bydgoszczy.

28 lipca, adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, wziął udział z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej w uroczystości przyznania odznaki "Adwokatura Zasłużonym" prof. dr hab. n. med. Władysławowi Nasiłowskiemu w Katowicach. (czytaj więcej)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry