Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

3 września, przedstawiciele Adwokatury wzięli udział w nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w Warszawie. Obecni byli: adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. prof. Maciej Gutowski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (p.o. dziekana), adw. prof. Piotr Kardas, przewodniczący Komisji Legislacyjnej przy NRA, adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA oraz adw. Krzysztof Stępiński z Komisji Legislacyjnej przy NRA. (czytaj więcej)

3-4 września, adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, adw. Ewa Krasowska rzecznik dyscyplinarny NRA i adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA wzięli udział w XVII Turnieju TOGAGOLF, który zorganizowała Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie. (czytaj więcej)

7 września, adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, wziął udział w kolejnym spotkaniu Porozumienia samorządów zawodowych i zawodów prawniczych w Warszawie.

7 września, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA oraz Anisa Gnacikowska, członek NRA, wzięli udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, dotyczącym bieżącej sytuacji. 

9 września, w biurze Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się kolejne spotkanie prezesów samorządów zawodów zaufania publicznego. Spotkanie poprowadził adw. Jarosław Zdzisław Szymański, przewodniczący Zespołu ds. Kontaktów z Samorządami Zawodów Zaufania Publicznego przy NRA.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/