Krystyna Burska Adwokatką Roku 2019

Tytuł Adwokatki Roku 2019 otrzymała 10 marca 2020 r. adw. Krystyna Burska. Kapituła Konkursu przyznała także trzy wyróżnienia: pierwsze dla adw. Joanny Jakubowskiej-Siwko, drugie dla adw. Magdaleny Pająk i trzecie dla adw. Małgorzaty Jaźwińskiej.

To już trzecia edycja Konkursu. W tym roku zmienił się jego tytuł - z Kobiety Adwokatury na Adwokatkę Roku.

Na uroczystej Gali Konkursu obecni byli: adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, adw. Bartosz Przeciechowski, członek NRA.

Galę poprowadziła adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, przewodnicząca Kapituły Konkursu.

Prezes Trela podziękował Kapitule Konkursu oraz Zespołowi ds. Kobiet przy NRA, których przewodniczącą jest adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, za inicjatywę i przeprowadzenie Konkursu, który ma znaczący wkład w budowaniu świadomości w kontekście roli kobiet w społeczeństwie i burzenia szklanego sufitu. Dodał też, że Zespół ds. Kobiet na co dzień zajmuje się pomocą adwokatkom, wymienił interwencję przy nadmiernych kontrolach ZUS w kancelariach adwokackich prowadzonych przez adwokatki.

Adw. Gajowniczek-Pruszyńska korzystając z okazji podsumowała 5-letnią pracę Zespołu ds. Kobiet przy NRA, którego zadaniem jest wspieranie, motywowanie i promowanie pań w Adwokaturze. Podkreśliła, ze Konkurs powstał, by pokazać i uhonorować pracę, jaką wykonują adwokatki, często pro bono, bez rozgłosu oraz by wskazać wzorce warte naśladowania. Pani Mecenas podziękowała za wsparcie adw. Jackowi Treli i adw. Anisie Gnacikowskiej. 

Główną laureatką została adw. Krystyna Burska z izby wrocławskiej. Pani mecenas jest mediatorem Centrum Mediacji NRA, członkinią Komisji Praw Człowieka przy NRA (od roku 1995), przewodniczącą Komisji Praw Człowieka przy ORA we Wrocławiu, sędzią sądu dyscyplinarnego izby adwokackiej we Wrocławiu. 

Specjalizuje się w prawach człowieka, prawie antydyskryminacyjnym, prawie gospodarczym i prawie cywilnym.

Propaguje mediacje i inne alternatywne metody rozwiązywania sporów, skutecznie zachęca do zawierania ugód przed mediatorem w postępowaniach sądowych i przedsądowych.

Organizowała w 2019 r. prekursorskie w izbie wrocławskiej warsztaty "Przeciwdziałanie mowie nienawiści: wskazówki dla adwokatów i aplikantów prowadzących zajęcia dla młodzieży Szkolenie z technik prowadzenia zajęć." Był to projekt Komisji Praw Człowieka przy ORA. Przeszkolono 15 osób, które mogą prowadzić zajęcia w szkołach dla młodzieży w wieku 10-15 lat na temat społecznych skutków mowy nienawiści. Zajęcia te organizuje ORA we Wrocławiu we współpracy z prezydentem Wrocławia.

Organizowała w 2019 r. konferencję "Mowa bez nienawiści" - projekt KPCz ORA w Poznaniu i NRA. Wzięło w niej udział 130 osób - prawników i przedstawicieli świata nauki.

Adw. Burska udziela pomocy prawnej pro bono Stowarzyszeniu GONG (stowarzyszenie zajmuje się upowszechnianiem ćwiczeń wśród kobiet - jogi, a także zajęć aktywizujących dla kobiet 60+ z terenów wiejskich)

Jest członkinią Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą we Wrocławiu.

Laudację odczytała adw. Anna Mazurczak.

(czytaj laudację)

Adw. Krystyna Burska podziękowała za wyróżnienie, mówiąc, że Konkurs jest bardzo cenną inicjatywą, dzięki której dostrzeżona będzie praca kobiet-prawniczek. „Warto honorować osoby, o które nikt się nie upomni” – podkreśliła, zaznaczając, że jest dumna ze swoich koleżanek.

W tym roku Kapituła Konkursu przyznała również trzy wyróżnienia.

Pierwsze wyróżnienie otrzymała adw. Joanna Jakubowska-Siwko z izby warszawskiej, zgłoszona przez Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia. Jest zastępcą rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej w Warszawie.

Stowarzyszenie Prokuratorów zgłosiło panią mecenas do nagrody Adwokatka Roku w dowód uznania za zaangażowanie w pomoc i wsparcie prokuratorów w ramach prowadzonych przeciwko nim postępowaniach dyscyplinarnych oraz karnych. Adw. Jakubowska-Siwko występuje jako pełnomocnik prokuratorów przed Sądem Dyscyplinarnym przy Prokuratorze Generalnym w sprawach o przewinienia dyscyplinarne, jak również jako pełnomocnik w związku z postępowaniami o uchylenie immunitetu w sprawach karnych oraz obrońca w takich sprawach.

Jest pełnomocnikiem m.in. prokurator Justyny Brzozowskiej, prokuratora Krzysztofa Parchimowicza, prokuratora Michała Gacka.

W 2019 r. adw. Jakubowska-Siwko angażowała się w inicjatywy edukacyjne propagujące Konstytucję i prawa człowieka. Wzięła udział w festiwalu Pol'andRock w Kostrzynie nad Odrą, w VII edycji Tygodnia Konstytucyjnego oraz w sztabie WOŚP Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Laudację odczytała adw. Monika Sokołowska.

(czytaj laudację)

Adw. Jakubowska-Siwko dziękując za wyróżnienie podziękowała również stowarzyszeni Lex Super Omnia  za wskazanie jej kandydatury. Zaznaczyła, ze czuje się zaszczycona mogąc towarzyszyć niezłomnym prokuratorom.

Podziękowania Pani Mecenas za jej pracę jako pełnomocnika prokuratorów złożył w emocjonalnym wystąpieniu prokurator Krzysztof Parchimowicz.

Drugie wyróżnienie trafiło do adw. Magdaleny Pająk z izby zielonogórskiej. Pani Mecenas jest przewodniczącą Komisji Praw Człowieka przy ORA w Zielonej Górze. Członkini Komisji Praw Człowieka przy NRA. W 2019 r. zorganizowała szkolenie "Przestępstwa z nienawiści. Rozpoznawanie, aspekty prawne i praw pokrzywdzonych" w Zielonej Górze.

Współpracowała przy projekcie NETPRALAT, który jest europejskim projektem skierowanym do osób wykonujących zawody prawnicze i zakłada m.in. przeprowadzenie międzynarodowych i krajowych szkoleń adwokatów prowadzących sprawy karne w zakresie praktycznych umiejętności obrony praw osób zatrzymanych, podejrzanych i oskarżonych. Była zaangażowana w produkcję filmu edukacyjnego na potrzeby tego projektu.

Udziela pomocy pro bono w ramach platformy Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, jest członkinią Zespołu Prawnego Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, współpracuje ze stowarzyszeniem Instytut Równości w Zielonej Górze.

Laudacje odczytał Bartosz Staszewski. Mecenas Pająk nie dotarła na Galę.

(czytaj laudację)

Trzecie wyróżnienie otrzymała adw. Małgorzata Jaźwińska z izby warszawskiej, jej kandydatura została zgłoszona przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, organizacji broniącej praw osób zagrożonych wykluczeniem, m.in. migrantów i uchodźców. W 2019 r. adw. Jaźwińska była zaangażowana w sprawy dotyczące nielegalnej detencji administracyjnej obywateli państw trzecich w ośrodkach strzeżonych na terenie Polski. Regularnie odbywa wizyty, udzielając porad prawnych i podejmując próby uzyskania zwolnienia osób szczególnie wrażliwych: rodzin z dziećmi, ofiar tortur czy przemocy.

Laudację odczytała adw. Beata Bieniek-Wiera.

(czytaj laudację)

Adw. Jaźwińska dziękując za wyróżnienie mówiła, że jest dumna z tego, że Adwokatura stoi po stronie osób słabszych, i stara się, by dzięki jej pracy imigrantom żyło się choć trochę łatwiej.

Kapituła Konkursu obradowała w składzie: adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska – przewodnicząca, adw. Rafał Dębowski - sekretarz NRA, adw. Katarzyna Golusińska, adw. Paulina Kieszkowska-Knapik, adw. Karolina Kuszlewicz, adw. Anna Mazurczak, r.pr. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz – Biuro RPO, adw. Monika Sokołowska, Bartosz Staszewski.

 

Podczas Gali odbyła się także premiera filmu o warszawskich i lubelskich adwokatkach, zrealizowany staraniem adw. Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej, adw. Moniki Sokołowskiej i Bartosza Staszewskiego.

(obejrzyj film na kanale YT)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry