Krytyczna opinia NRA do poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym

Opinia Naczelnej Rady Adwokackiej do autorskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, złożonego przez grupę posłów Solidarnej Polski jest krytyczna.

Opinię do poselskiego projektu przygotował adw. Francesco Goldoni, członek Zespołu „Wymiar Sprawiedliwości – Adwokatura dla przyszłości” Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej.

Opinia dotyczy autorskiego projektu ustawy o Sądzie najwyższym, złożonego 22 lutego 2022 r. przez grupę posłów Solidarnej Polski (nr druku 2050).

W opinii czytamy, że projekt ten w przeciwieństwie do innych „konkurencyjnych” projektów stanowi kompleksowe ujęcie legislacyjne w zakresie Sądu Najwyższego i stanowi w swoim trzonie de facto nową ustawę. Najważniejsze bowiem aspekty ustawy o SN zostały w sposób znaczący zmodyfikowane.

Niestety, zdaniem autora opinii, projekt w dużej mierze jest efektem oczekiwań politycznych grupy posłów, która złożyła go pod obrady. Założenia zawarte w projekcie jeszcze bardzie uzależniłyby Sąd Najwyższy i Krajową Radę Sądownictwa od wpływów politycznych.

W opinii NRA zaznacza się, że proponowany projekt nie spełnia oczekiwań w zakresie zapadłych orzeczeń TSUE oraz ETPCz. Projektodawca nie proponuje nawet minimalistycznych mechanizmów naprawczych, które legły u podstaw nałożonych na Polskę sankcji.

(czytaj opinię do poselskiego projektu o SN)

Wcześniej – 28 lutego br. - NRA wydała również negatywną opinię do prezydenckiego projektu o zmianie  ustawy o SN.

(czytaj opinię NRA do prezydenckiego projektu)

(czytaj informacje z 11 marca br o opinii NRA dot. prezydenckiego projektu)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski