Krytyczna opinia NRA do rozporządzenia ministra sprawiedliwości ws. sposobu zapewnienia reprezentacji dziecka przez reprezentanta dziecka

  • NRA krytycznie ocenia delegowanie obowiązku organizacji szkoleń z zasad reprezentacji dziecka na okręgowe rady adwokackie i okręgowe rady radców prawnych.
  • NRA wskazuje, że obowiązek organizacji i finansowania szkoleń dla reprezentantów dziecka powinien spoczywać na państwie.
  • NRA krytycznie ocenia również proponowane rozwiązania dotyczące zasad zgłaszania adwokatów i radców prawnych  deklarujących chęć reprezentowania dziecka w postępowaniu sądowym do
  • Naczelna Rada Adwokacka wydała opinię dotyczącą rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu zapewnienia reprezentacji dziecka przez reprezentanta dziecka. Opiniowany projekt sygnowany jest datą  8 lutego 2024 r.

NRA negatywnie ocenia zapisy rozporządzenia, delegujące obowiązek organizacji szkoleń dla adwokatów i radców prawnych ubiegających się o wpis na listę reprezentantów dziecka na okręgowe rady adwokackie i okręgowe rady radców prawnych.
W swojej opinii NRA wskazuje także na brak szczegółowych informacji o  zakresie wymaganych szkoleń, a także o sposobie jego finansowania.

NRA zaznacza, że tytuł adwokata uprawnia do reprezentowania strony w każdym postępowaniu prawnym i adwokat nie może być pozbawiony ani ograniczony w występowaniu w postępowaniach sądowych także w postępowaniu dotyczących dziecka.  Jeśli więc celem ustawodawcy przy wprowadzaniu dodatkowych szkoleń nie jest doszkalanie z zakresu  prawa, to – zdaniem NRA - chodzi o inne umiejętności związane z relacją z dzieckiem. Jednak brak precyzyjnych wskazówek daje pole do dowolnej interpretacji zakresu tych szkoleń.

Ważne jest także, w opinii NRA, określenie źródeł finansowania takich szkoleń. Samorząd adwokacki dysponuje budżetem pochodzącym ze składek, stąd szkolenia dla kandydatów na reprezentantów dziecka finansowane byłyby przez wszystkich adwokatów. Takie rozwiązanie, obok zapewniania dostępu obywatelom do obrońcy/pełnomocnika w sprawach z urzędu, przerzuca obowiązki finansowe państwa na adwokatów i radców prawnych, po to, by państwo tym razem  mogło w przestrzeni publicznej wykazywać się dbałością o prawa najmłodszych obywateli.
 
W opinii NRA zgłasza też uwagi dotyczące formy zgłaszania kandydatów i obowiązku aktualizowania danych adwokatów i radców reprezentantów dziecka.
 
(czytaj opinię NRA)

 Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski