KZA przyjął uchwały programowe


Zakończył się XIII Krajowy Zjazd Adwokatury. Podczas drugiej, programowej części delegaci na KZA dyskutowali nad kierunkiem działań Adwokatury na najbliższe cztery lata.

Była to druga część KZA i odbyła się w formie zdalnej 17 września.

Z przedstawionych przez komisję wnioskową uchwał Krajowy Zjazd Adwokatury przez aklamację przyjął uchwały w sprawie ochrony praworządności oraz w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości i ochrony zawodu adwokata.

Ponadto Krajowy Zjazd Adwokatury podjął uchwały w sprawie:

 - wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań szkolenia aplikantów adwokackich

- ochrony zawodu adwokata

- poszerzenia zakresu spraw objętych przymusem adwokackim

- reformy systemu pomocy prawnej z urzędu

- wymaganych od adwokatów procedur w obszarze przeciwdziałania praniu „brudnych pieniędzy”

- współpracy z funduszami typu litigation funding

- zadań powierzonych Naczelnej Radzie Adwokackiej w kadencji 2021-2025

Komisja regulaminowa zaproponowała zmiany w regulaminie KZA oraz zgromadzeń izb adwokackich. Zaproponowane zmiany dotyczące zasad głosowania podczas wyborów oraz dostępu do protokołów ORA i NRA dla adwokatów zostały podjęte przez KZA.  

Treść uchwał zostanie opublikowana po ich podpisaniu przez Prezydium Zjazdu.

Ponadto KZA przyjął uchwały w sprawie przyznania Wielkiej Odznaki Adwokatura Zasłużonym prof. dr. hab. Adamowi Strzemboszowi oraz pośmiertnie: adw. dr Romanowi Hrabarowi oraz adw. Zbigniewowi Orłowi. (czytaj więcej

Delegaci KZA nie przyjęli z kolei projektów uchwał: w sprawie zwołana Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury poświęconego zmianom Zbioru Zasad Etyki i Godności Zawodu, w sprawie transmisji obrad Naczelnej Rady Adwokackiej, w sprawie stroju urzędowego aplikantów adwokackich, w sprawie wprowadzenia możliwości wykonywania zawodu adwokata na podstawie umowy o pracę w sposób zabezpieczający niezależność adwokacką, w sprawie zniesienie zakazu reklamy.

Pierwsza część KZA – sprawozdawczo-wyborcza - odbyła się 19 marca br. Wówczas zatwierdzono sprawozdania organów Adwokatury i udzielono absolutorium. Wybrano również nowe władze Adwokatury: prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej – adw. Przemysława Rosatiego, prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego – adw. Jacka Ziobrowskiego, rzecznika dyscyplinarnego Adwokatury – adw. Ewę Krasowską, przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej – adw. Sławomira Ciemnego oraz członków: Naczelnej Rady Adwokackiej, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz Wyższej Komisji Rewizyjnej.  

Zjazd zakończył adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, który podziękował wszystkim za udział w obu częściach Zjazdu.     

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry