Letni numer "Palestry"

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma "Palestra".

W „Palestrze” 6/2019 polecamy Państwa uwadze m.in. artykuł Jerzego Skorupki dotyczący kryteriów oceny czynności dowodowych. Mają one znaczenie uniwersalne, gdyż służą objaśnieniu zakazu dowodowego wyrażonego w art. 168a Kodeksu postępowania karnego, a przez to kwestii dopuszczalności dowodów w procesie karnym, a także w innych wypadkach oceny prawidłowości czynności dowodowych.

Karol Szadkowski analizuje natomiast problem zasiedzenia po zmianie przepisów o przedawnieniu roszczeń, która weszła w życie 9.07.2018 r., a która nie tylko powoduje skrócenie zasadniczego terminu przedawnienia z 10 do 6 lat, ale wprowadza jeszcze jedną regułę, zgodnie z którą koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. A ponieważ terminy zasiedzenia w prawie polskim nie są krótsze niż dwa lata, regulacja ta mogłaby znaleźć zastosowanie do wszystkich przypadków zasiedzenia.

Michał Jędrzejczyk w artykule „Odmowa złożenia zeznań przez adwokata jako akt obywatelskiego nieposłuszeństwa” omawia istotę tajemnicy zawodowej adwokata w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa i przepisy korporacyjne adwokatury oraz odnosi to do instytucji obywatelskiego nieposłuszeństwa, jako ostatecznego aktu obrony praw podstawowych przeciwko wadliwemu prawu noszącemu znamiona niesprawiedliwości.

Zachęcamy również do zapoznania się z innymi artykułami, glosami i przeglądem orzecznictwa SN z zakresu prawa cywilnego przygotowanego przez Michała Berka i Szymona Romanowa pod redakcją naukową Jerzego Pisulińskiego, które znajdują się w numerze „Palestry”.

http://palestra.pl/upload/15/64/74/1564740071_.pdf

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry