Letni numer "Palestry"


Numer "Palestry", datowany na lipiec-sierpień, jest dostępny. W numerze m.in. relacje z posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej oraz posiedzenia Prezydium NRA. 

Redakcja poleca tekst Patryka Gacka nt. wpływu jednostek na rozwój prawa jednostek. 

W numerze m.in. artykuł adw. prof. dr. hab. Jana Widackiego "Opinia z badań poligraficznych w procesie karnym",  dr. hab. Radosława Krajewskiego, prof. UKW (Bydgoszcz) "Wyłączenie zatarcia skazania za niektóre przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności", czy apl. adw. Michała Pruska, doktoranta UŚ (Katowice) "Utajnienie zeznań świadka w procesie karnym a realizacja konstytucyjnej zasady proporcjonalności". 

(zobacz numer 7-8 Palestryt w wersji pdf)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/