List otwarty: oddajmy hołd ofiarom terroru

Z apelem do prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Andrzeja Zwary oraz do dziekanów Okręgowych Rad Adwokackich w całym kraju, o oddanie hołdu ofiarom zamachu terrorystycznego w Paryżu, zwrócił się w liście otwartym adw. Jarosław Szczepaniak, członek ORA w Łodzi.

Przypomnijmy, 7 stycznia w Paryżu terroryści wtargnęli do redakcji satyrycznego pisma "Charlie Hebdo". Zginęło kilkanaście osób, wśród nich rysownicy, felietoniści i policjanci a kolejnych 11 osób zostało rannych. Przez kolejne dwa dni w mieście z rąk terrorystów zginęło jeszcze kilka osób.

Nawiązując do tych wydarzeń, adw. Szcepaniak wystosował list otwarty, w którym zwrócił się do Prezesa NRA oraz dziekanów Okręgowych Rad Adwokackich w całej Polsce z apelem o oddanie hołdu ofiarom ataków terrorystycznych oraz o wyrażenie solidarności Adwokatury Polskiej z działaniami podejmowanymi na całym świecie, mającymi na celu walkę z przemocą, nietolerancją i ksenofobią.

"Polska Palestra, stojąca od zawsze na straży podstawowych wolności obywatelskich, powinna okazać stanowczy sprzeciw wobec łamania praw człowieka. Samorząd adwokacki, wpisując się w światowy ruch na rzecz obrony wolności obywatelskich, musi zająć jednoznaczne stanowisko, potępiające terroryzm i siłowe rozwiązywanie wszelkich problemów, w tym społecznych i narodowościowych." - czytamy w liście.

 

Czytaj list otwarty

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/