List Prezydenta RP do uczestników Kongresu Prawników Polskich

Prezydent RP Andrzej Duda wystosował list do uczestników Kongresu Prawników Polskich, który odczytał w jego imieniu Andrzej Dera, minister w Kancelarii Prezydenta RP. 

W liście prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że z aprobatą odbiera każdą inicjatywę mającą na celu usprawnienie wymiaru sprawiedliwości. Wyraził nadzieję, że Kongres będzie oparty o konstruktywną debatę. Prezydent zachęcał też do budowania zaufania obywateli do trzeciej władzy.

Zdaniem Andrzeja Dudy, sędziowie powinni potępiać wszelkie nieetycznie działania przedstawicieli swojego środowiska. Podkreślił, że gwarancją niezawisłości sędziowskiej jest apolityczność - sędzia nie powinien recenzować władzy politycznej. W liście napisał również, że niedawne zaproszenie do prac nad nową konstytucją skierowane jest do wszystkich Polaków, w tym również prawników.

Zaznaczył, że z zainteresowaniem oczekuje konkluzji Kongresu. 

(czytaj list Prezydenta RP Andrzeja Dudy)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry