Lutowe obrady Porozumienia samorządów zawodowych i zawodów prawniczych

Kolejne obrady Porozumienia samorządów zawodowych i zawodów prawniczych odbyły się 10 lutego. Z prawnikami spotkał się Wysoki Komisarz Praw Człowieka Rady Europy. Porozumienie przyjęło dwa stanowiska: w sprawie zakresu zadań i budżetu RPO oraz konieczności zwiększenia wynagrodzeń zasadniczych oraz liczby etatów asystentów sędziów i asystentów prokuratorów. Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Ziemisław Gintowt, doradca prezesa NRA.

W obradach jako gość wziął udział Wysoki Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Nils Raimonds Muižnieks. Omawiano istotne, bieżące zagadnienia dotyczące politycznych zmian w Polsce. Adw. Gintowt zaprezentował krytyczne stanowisko NRA w przedmiocie oceny projektu połączenia funkcji Ministra Sprawiedliwości oraz Prokuratora Generalnego oraz nowelizacji ustawy o Policji. 

Podczas obrad przyjęto dwa stanowiska. 

W pierwszym stanowisku Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń sygnalizuje konieczność systemowego uregulowania wynagrodzeń wszystkich grup zawodowych szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości, do których zaliczają się również asystenci sędziów i asystenci prokuratorów. Porozumienie apeluje o nowelizację rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości określających wynagrodzenia zasadnicze asystentów sędziów i prokuratorów w taki sposób, by zmierzały one do podwyższenia minimalnego wynagrodzenie zasadniczego co najmniej do kwoty 3.404 złotych.

(czytaj całe stanowisko)

W drugim stanowisku Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych podkreśla rolę Rzecznika Praw Obywatelskich w systemie gwarancji demokratycznego państwa prawnego oraz zaapelować o zapewnienie adekwatności budżetu tej instytucji do zakresu realizowanych przez niego zadań.

(czytaj całe stanowisko)

 

Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych zostało zawarte 24 września 2015 r. w Warszawie. Celem jest ich stała współpraca, wspólne zabieranie głosu w sprawach dotyczących sądownictwa i zawodów prawniczych. Już podczas pierwszego spotkania przyjęto cztery wspólne stanowiska. Porozumienie skupia przedstawicieli środowisk adwokatów, asystentów sędziów, doradców podatkowych, komorników sądowych, kuratorów sądowych, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, referendarzy sądowych, sędziów, urzędników i pracowników administracji sądowej oraz przedstawicieli innych zawodów i środowisk prawniczych. Przewodniczącym Porozumienia na pierwszą kadencje został sędzia Maciej Strączyński, sekretarzem dr Paweł Skuczyński.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski