Majowe podsumowanie prac Instytutu LegalTech NRA

Standardy cyberbezpieczeństwa w kancelariach adwokackich oraz budowa aplikacji mobilnej pomagającej w wykonywaniu zawodu adwokata były tematami majowego spotkania Instytutu LegalTech Naczelnej Rady Adwokackiej. Omówiono obecne i planowane działała Instytutu.

W spotkaniu 9 maja uczestniczył adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, który pełni obowiązku szefa Instytutu.

Omówiono stan prac nad standardami cyberbezpieczeństwa w kancelaria adwokackich. Dokument ma być gotowy w czerwcu br., a następnie poddany pod środowiskową dyskusję. Instytut LegalTech podkreśla znaczenie istnienia aktualizowanych standardów w polskiej Palestrze. Katalog dobrych praktyk wypracowały już został przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników (ang. International Bar Association, IBA) oraz Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (ang. Council of Bars and Law Societies of Europe, CCBE).

W czerwcu bieżącego roku członkowie Instytutu, na zaproszenie adw. Grzegorza Kopcia, przewodniczącego Komisji Doskonalenia Zawodowego NRA, wezmą udział w  konferencji poświęconej narzędziom Legal Tech w pracy prawnika. Konferencja organizowana jest przez Naczelną Radę Adwokacka i Uniwersytet Śląski, odbędzie się równolegle z posiedzeniem plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej w Katowicach.

Wspólne działania i spotkania podmiotów działających w Naczelnej Radzie Adwokackiej mają służyć ujednoliceniu aktywności w zakresie promocji i wdrażania zagadnień związanych z nowymi technologiami w pracy adwokatów.

Instytut LegalTech podczas majowego spotkania omówił także projekt budowy aplikacji mobilnej, której zadaniem jest ułatwianie wykonywania zawodu adwokata – zawierać ma odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry