Mazowiecki samorząd architektów popiera Prezydium NRA w obronie godności osób LGBT

Prezydium Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP poparło stanowisko Prezydium NRA w sprawie wypowiedzi naruszających godność osób LGBT z 18 czerwca 2020 r.

W przyjętym 18 czerwca br. stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraziło stanowczy sprzeciw wobec wypowiedzi kwestionujących człowieczeństwo osób LGBT i przysługujące im podstawowe prawa człowieka.

- Prezentowane w debacie publicznej pogardliwe wypowiedzi na temat osób o orientacji innej niż heteroseksualna naruszają wypracowywane standardy państwa obywatelskiego. Kandydaci ubiegający się o najwyższą godność w Państwie są w sposób szczególny zobowiązani do wstrzemięźliwości i unikania wypowiedzi naruszających demokratyczne wartości i zasady, na których zbudowana jest Rzeczpospolita Polska. – czytamy.

Adwokaci wyrazili sprzeciw wobec stosowania w kampanii wyborczej retoryki lekceważącej i dyskredytującej jakiekolwiek mniejszości - religijne, rasowe, czy narodowe. Ich zdaniem godzi to w konstytucyjnie chronioną godność człowieka oraz prowadzi do stanu społecznej zapaści.

(czytaj stanowisko Prezydium NRA)

Rada Mazowieckiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP popiera w całości argumentację przedstawioną w treści tegoż stanowiska i w całości podziela sprzeciw wobec dyskryminacji jakiejkolwiek mniejszości, jako działań sprzecznych z podstawowymi prawami człowieka oraz godzącymi w konstytucyjne prawa i wolności obywatelskie.

Stanowisko w tej sprawie mazowiecki samorząd architektów przyjął 22 czerwca.

 

(czytaj stanowisko MAOIA)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry