Międzynarodowy dzień adwokatów w Paryżu

Przedstawiciele ponad 50 samorządów adwokackich i organizacji prawniczych z całego świata wzięli udział w obchodach dnia adwokata w Paryżu 10-11 grudnia ub. r. Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej reprezentował adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej.

Dwudniowe wydarzenie zorganizowała Paryska Rada Adwokacka. Dyskusje i referaty odbywały się w dwóch zespołach w formule "okrągłego stołu". Jako pierwsza referat wygłosiła mecenas Maria Ślązak, prezydent CCBE.

Ważnym punktem pierwszego dnia była konferencja dotycząca wprowadzenia projektu międzynarodowego monitorowania i obserwacji adwokatów, którzy są w niebezpieczeństwie w związku ze swoją działalnością. Omówiono też aktualną sytuację i zagrożenia, z jakimi mogą się spotkać adwokaci na całym świecie. Przytoczono statystyki - w ostatnich latach udokumentowano ponad 500 przypadków szykanowania adwokatów ze względów politycznych i światopoglądowych. Wskazano przypadki krajów, gdzie doszło do aresztowań adwokatów w związku z działalnością, która nie odpowiadała podmiotom sprawującym w tych krajach władzę. Przypomniano m.in. zabójstwo kurdyjskiego adwokata i obrońcę praw człowieka Tahira Elaciego, które miało miejsce w Turcji w listopdzie ub. r. Uczestnicy konferencji przyjęli apel w obronie adwokatów, którzy są w niebezpieczeństwie w zwiazku z wykonywaną profesją.

Drugiego dnia obchodów, w Pałacu Sprawiedliwości w Paryżu miało miejsce uroczyste otwarcie roku adwokackiego i zgromadzenie przedstawicieli adwokatury paryskiej. Obok ustępującego dziekana izby adwokackiej w Paryżu, adw. Pierre'a-Oliviera Sur, obecny był nowo wybrany dziekan - adw. Frederic Sicard. W uroczystości wzięła udział i wygłosiła referat Christiane Taubira - Strażnik Pieczęci i Minister Sprawiedliwosci Republiki Francuskiej. Minutą ciszy uczczono pamięć młodego adwokata, który zginął tragicznie podczas ostatniego zamachu w Paryżu.

Tego samego dnia po południu odbyła się uroczystość zapalenia zniczy przy grobie nieznanego żołnierza pod Łukiem Triumfalnym.

W trakcie pobytu w Paryżu adw. Ciemny spotkał się z mecenas Hanną Stypułkowską-Goutierre, osobą zasłużoną dla środowiska polonijnego w Paryżu i całej Francji. W strukturach samorządu adwokackiego w Paryżu jest ona odpowiedzialna za kontakty z polskim środowiskiem i samorządem adwokackim. Rozmowa dotyczyła możliwości rozwoju współpracy między adwokatami paryskimi i polskimi.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski