Minister ds. UE popiera Apel o udział Polski w postępowaniach przed sądami międzynarodowymi dot. inwazji Rosji na Ukrainę

Minister do Spraw Unii Europejskiej, Konrad Szymański, popiera Apel prawników o udział Polski w postępowaniach przed sądami europejskimi i międzynarodowymi, dotyczących inwazji Rosji na Ukrainę. Apel podpisały: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Komornicza oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” i Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”. Prawnicy oferują przy tym wsparcie merytoryczne i prawne środowisk prawniczych.

W imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej pismo podpisał adw. Przemysław Rosati, prezes NRA.

Odpowiadając na apel - skierowany do  Ministra Spraw Zagranicznych, prof. dr. hab. Zbigniewa Rau oraz Ministra ds. Unii Europejskiej Konrada Szymańskiego - minister Szymański zaznaczył, że w pełni podziela przesłane stanowisko.

Minister ds. Unii Europejskiej informuje też, że – jeżeli chodzi o postępowania przez Sądem Unii Europejskiej, w których zapewnia on  reprezentację Polski – w dniu 18 marca br. Polska przystąpiła w charakterze interwenienta po stronie Rady do postępowania w sprawie T-125/22 RT France przeciwko Radzie.

Minister Szymański zaznacza także, że przystąpienie do kolejnych postępowań przed Sądem UE, w szczególności w sprawach dotyczących zgodności z prawem sankcji przyjętych przez Unię Europejską w związku z napaścią Rosji na Ukrainę, będzie przedmiotem szczegółowej analizy, zaś ewentualne decyzje o przystąpieniu będą podejmowane przez Komitet do Spraw Europejskich w terminach wynikających z regulaminu postępowania przed Sądem UE.

(czytaj pismo ministra ds. Unii Europejskiej)

(czytaj Apel Prawników)Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry