mLegitymacje dla adwokatów i aplikantów adwokackich na początku 2023 r.

  • Naczelna Rada Adwokacka podpisała porozumienie z Ministrem Cyfryzacji dotyczące wdrożenia produkcji elektronicznej legitymacji adwokata, aplikanta adwokackiego, prawników zagranicznych oraz adwokatów niewykonujących zawodu.

  • Elektroniczna legitymacja powiązana będzie z aplikacją publiczną mObywatel, stąd jej nazwa mLegitymacja.

  • Aplikacja będzie dostępna na urządzeniach z systemem Android oraz iOS.

  • Porozumienie, podpisane przez adw. Przemysława Rosatiego, prezesa NRA,  zakłada wdrożenie produkcji mLegitymacji w pierwszym kwartale 2023 r.

Z aplikacji będą mogli korzystać adwokaci i aplikanci adwokaccy wpisani do Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich oraz posiadający aktywną usługę mObywatel.

Współpraca w ramach Porozumienia została podzielona na etapy, obejmujące opracowanie rozwiązań organizacyjno-prawnych oraz technicznych, wdrożenie produkcji oraz utrzymanie technicznych rozwiązań pozwalających użytkowanie aplikacji.

Wdrożenie produkcji zaplanowano na pierwszy kwartał 2023 r.

Porozumienie między NRA a Ministrem Cyfryzacji podpisali adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA.

Elektroniczna legitymacja adwokatów i  aplikantów adwokackich będzie równoważnym dla tradycyjnej legitymacji sposobem identyfikowania adwokatów i aplikantów adwokackich w ramach całego systemu wymiaru sprawiedliwości i przed organami administracji publicznej.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry