MS obiecuje zmiany dotyczące zasad doręczania pism sądowych w sprawach karnych

Marcin Warchoł, podsekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości, podczas spotkania z adw. Rafałem Dębowskim, sekretarzem NRA, które odbyło się 17 marca br. obiecał pilne podjęcie prac legislacyjnych zmieniających rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism w postępowaniu karnym w zakresie przywrócenia przepisów umożliwiających pełnomocnikowi ustanowionemu przez obrońcę odbiór z placówek pocztowych awizowanych pism sądowych w postępowaniu karnym.

NRA od wielu miesięcy zabiegała o zmianę § 7 ust. 4  rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym. Po zmianie dokonanej nowelą z 1 lipca 2015 r. z rozporządzenia wykreślono zwrot „lub ustanowionemu pełnomocnikowi”. Tym samym nowe przepisy istotnie skomplikowały pracę obrońców, którzy wedle wprowadzonej zmiany musieliby osobiście odbierać z placówek pocztowych awizowaną korespondencję, nie mogąc korzystać w tym zakresie z pełnomocników.

Dzisiejsze spotkanie z min. Warchołem to reakcja na pismo sekretarza NRA z dnia 16 marca br., w którym zwrócił się on ponownie o rozpatrzenie postulatu NRA dotyczącego wprowadzenia zmian w rozporządzeniu. NRA interweniowała w tej sprawie od wielu miesięcy.

Naczelna Rada Adwokacka będzie z uwagą obserwować postęp prac legislacyjnych w tym zakresie.   

Czytaj pismo z 16 marca 2016

Czytaj pismo z 07 grudnia 2015

Czytaj pismo z 12 października 2015

Czytaj pismo z 09 października 2015

Czytaj pismo z 29 września 2015 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry