MS: obowiązuje aplikacja blokująca zawartość komputera zdającego

Ministerstwo Sprawiedliwości przypomina, że podczas egzaminów prawniczych zdający korzystają z aplikacji AZEP. Blokuje ona dostęp do zawartości komputerów, jak również uniemożliwia łączność z urządzeniami zewnętrznymi. Ministerstwo zachęca do przesyłania propozycji rozwiązania technicznego problemu, w jaki sposób w przyszłości rozszerzyć funkcjonalność tej aplikacji o możliwość korzystania z programów wgranych w komputer zdającego. 

Naczelna Rada Adwokacka w styczniu br. wystąpiła do Ministerstwa Sprawiedliwości, popierając postulaty złożone przez samorząd aplikantów adwokackich warszawskiej izby przed tegorocznym egzaminem. Aplikanci postulowali, by podczas egzaminów prawniczych możliwe było korzystanie z systemów informacji prawnych, wgranych na komputerach.

(czytaj informację o postulatach aplikantów)

W odpowiedzi, Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że nad opracowaniem innego, niż obowiązujący AZEP, rozwiązania informatycznego pracuje Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądów w MS. Nie udało się dotychczas znaleźć takiego rozwiązania technicznego, które byłoby akceptowalne zarówno pod względem technicznym, ekonomicznym, jak i zapewniającym bezpieczeństwo danych. Ministerstwo zachęca zatem do przedstawiania własnych propozycji rozwiązań odnoszących się do wniosku aplikantów adwokackich. 

(czytaj informację z MS)

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/