Naczelna Rada Adwokacka i Wolters Kluwer rozwijają współpracę

Naczelna Rada Adwokacka i Wolters Kluwer Polska zacieśniają współpracę. Wśród głównych celów partnerstwa są popularyzacja zagadnień z obszaru LegalTech, organizowanie szkoleń dla aplikantów i adwokatów oraz pogłębienie współpracy wydawniczej.

Ramowe porozumienie o intensyfikacji współpracy prezesi obu organizacji - adw. Przemysław Rosati i Włodzimierz Albin - podpisali 13 grudnia 2021 r. Na jego mocy Wolters Kluwer i Naczelna Rada Adwokacka podejmą wspólne działania w czterech obszarach: projektowym, badawczo-rozwojowym, produktowym oraz wydawniczym i medialnym.

Podpisana właśnie umowa otwiera nam pełną współpracę, chciałoby się powiedzieć bez ograniczeń, i na to liczę. Bardzo się z niej cieszę. – mówi prezes NRA, adw. Przemysław Rosati. - To są ważne momenty w naszym samorządzie. Mamy wiarygodnego, rozpoznawalnego partnera, który świetnie porusza się w środowisku prawniczym. Można więc powiedzieć, że nie ma lepszej synergii niż Adwokatura i Wolters Kluwer. Wierzę, że przyniesie nam to obustronne korzyści. Wolters rozwija się świetnie, chciałbym, żeby Adwokatura była przez niego wspierana. Z kolei Wolters będzie mógł liczyć na współpracę ze strony Adwokatury i nie mam wątpliwości, że razem możemy osiągnąć bardzo dużo.

Włodzimierz Albin, prezes Wolters Kluwer Polska, nie kryje radości z pogłębienia współpracy z Adwokaturą. – Adwokaci są dla nas jedną z najważniejszych grup klientów. Dostarczamy im zarówno najwyższej jakości komentarze i inne książki prawnicze, jak i przede wszystkim bazę wiedzy, jaką jest system informacji prawnej LEX. I jest to baza całkowicie elektroniczna, a dzięki temu z tej cyfrowej bazy można przeskoczyć w kierunku LegalTechu. Czyli dostarczyć adwokatom i innym zawodom prawniczym narzędzia, przy pomocy których będą lepiej wykonywać swoją pracę i być bliżej klientów. A dzięki umowie zawartej z NRA i my będziemy bliżej użytkowników, adwokaci zyskają zaś pewność, że nasze rozwiązania rzeczywiście odpowiadają na ich potrzeby – komentuje Włodzimierz Albin.

W pierwszym obszarze współpracy - projektowym - organizacje położą nacisk na promowanie technologii i innowacji, z uwzględnieniem LegalTech (m.in. zainicjowanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu adwokatów”).

W kolejnej dziedzinie istotne będzie badanie trendów, potrzeb i otoczenia biznesowego, w jakim funkcjonuje adwokatura.

Istotą obszaru produktowego będzie m.in. konsultowanie przez adwokatów i aplikantów adwokackich nowopowstających rozwiązań Wolters Kluwer.

Z kolei w obszarze wydawniczym i medialnym głównym celem będzie zachęcenie adwokatów do publikowania w Wolters Kluwer, zarówno na łamach książek, czasopism lub e-booków, jak i w serwisie Prawo.pl.

Adw. Andrzej Zwara, prezes Biblioteki Palestry, członek Prezydium NRA i prezes NRA w latach 2010-2016, wskazuje również na rosnące znaczenie szkoleń, są to m.in. szkolenia dla aplikantów oraz szkolenia zawodowe. 

Szkolenia są istotne, bo to tak naprawdę jest jedyny sposób, żeby wiedzę na temat technologii i jej użyteczności rozpropagować wśród kolegów i koleżanek adwokatów. Te szkolenia powinny zaczynać się już na etapie aplikacji, ta wiedza jest potrzebna nie tylko dojrzałym adwokatom i adwokatkom do wykonywania zawodu. Nowe technologie dają szansę na zwiększenie konkurencyjności szczególnie małym kancelariom. Nowe technologie nie wymagają nadmiernych nakładów finansowych, ale wymagają umiejętności posługiwania się nimi. NRA powinna być prekursorem i propagować technologię wśród adwokatów – podsumowuje adw. Andrzej Zwara.

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski