Naczelna Rada Adwokacka wspiera Turniej Debat Oksfordzkich

Już po raz drugi Naczelna Rada Adwokacka wsparła swoim patronatem Harcerski Turniej Debat Oksfordzkich, który odbył się 15 stycznia w Centrum Kultury w podwarszawskim Izabelinie. Adw. Bartosz Grohman zorganizował i prowadził imprezę, a  jednym z sędziów turnieju był adw. dr Andrzej Malicki, członek NRA. Drużyny w trakcie turnieju w doborze argumentacji wspierał adw. Andrzej Chrzanowski.

W turnieju zmierzyły się  trzy zespoły, które zaprezentowały swoje umiejętności retoryczne. Organizatorem turnieju była Drużyna Starszoharcerska „Puszcza” ze Szczepu 424 Drużyn Harcerskich i Zuchowych „KAMPINOS” Związku Harcerstwa Polskiego. Projekt wsparła Gmina Izabelin, Centrum Kultury Izabelin i Naczelna Rada Adwokacka. Finał był też objęty patronatem Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

Turniej był inicjatywą skierowaną zarówno do harcerzy, jak i do uczniów. Celem był rozwój umiejętności dialogu i promowanie wśród młodych ludzi kultury debaty opartej na wzajemnym szacunku oraz sile argumentu, a nie na argumencie siły. Podczas tej imprezy młodzież uczyła się wyrażania swoich poglądów w sposób umożliwiający porozumienie, dbając o kulturę wypowiedzi i poprawność językową. W przygotowanie reprezentacji szkoły mocno włączyła się jej dyrekcja i nauczyciele języka polskiego.

Harcerzy reprezentowały 2 drużyny: „Puszcza” z Izabelina oraz reprezentacja drużyn Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki. Uczniowie z kolei byli reprezentowani przez ekipę z klas siódmych ze szkoły w Izabelinie.  

Każdą rozgrywkę poprzedzało losowanie tematów oraz roli, jaką dana drużyna odgrywała podczas debaty - strony broniącej tezy bądź jej oponentów.

Tematy celowo prowokowały do dyskusji i obejmowały takie tezy jak:

  1. Wolność słowa w internecie nie ma granic. 
  2. Szkoła powinna decydować o zasadach ubierania się i wyglądzie uczniów podczas ich pobytu w szkole. 
  3. Młodzież ma wpływ na losy Państwa. 
  4. Współczesna polska młodzież nie wie co to patriotyzm. 
  5. Media społecznościowe mają pozytywny wpływ na młodzież.
  6. Radio w dobie smartfonów, internetu i telewizji ma rację bytu.
  7. Powstania narodowe w XIX wieku były potrzebne. 
  8. Klasyczne biblioteki nie mają sensu. 
  9. Uprawianie domowego ogródka jest przydatne w dzisiejszych czasach.
  10. Powinniśmy odejść od używania gotówki.

 
Młodzież przez kilka tygodni przygotowywała się do turnieju, opracowując argumentację oraz trenując debatowanie metodą oksfordzką.

Podczas turnieju młodzi ludzie w wieku od 13 do 16 lat przeprowadzili szereg rozgrywek polegających na dyskusjach z wykorzystaniem metody debat oksfordzkich. Każda rozgrywka była ok. 30-minutowym pojedynkiem dyskusyjnym zakończonym werdyktem sędziowskim. Debaty oksfordzkie wymagają od uczestników zarówno umiejętności retorycznych, jak również stosowania ścisłych reguł przyjętych w tym modelu dyskusji. Każdy pojedynek uczył też współdziałania w drużynie.

Zespół sędziowski składał się z wybitnych ekspertów mających profesjonalne doświadczenie w prowadzeniu wystąpień publicznych. W jego skład wchodzili: adw. dr Andrzej Malicki, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, Marcin Gocłowski, radca Prokuratorii Generalnej RP – juror w poprzedniej edycji turnieju, oraz gość specjalny imprezy – Pani Grażyna Barszczewska, wybitna aktorka filmowa i teatralna.

Adw. Bartosz Grohman poprowadził imprezę, a adw. Andrzej Chrzanowski wspierał drużyny w doborze argumentacji do wystąpień.

Po każdym występie danego zespołu sędziowie szczegółowo oceniali drużyny. Jury wskazywało na słabe oraz mocne strony ich prezentacji. Niesamowitym doświadczeniem było wysłuchanie uwag pani Grażyny Barszczewskiej. Cenne rady dawał też adw. dr Andrzej Malicki.

Pojedynki dyskusyjne pomiędzy występującymi w trybie turniejowym drużynami gwarantowały świetną zabawę i - jak w sporcie - budziły też ogromne emocje.

Pierwsze miejsce w Harcerskim Turnieju Debat Oksfordzkich zajęła reprezentacja 424 DSH „Puszcza”. Drugie miejsce zajęła ekipa z Hufca Nowy Dwór Mazowiecki, a trzecie miejsce zajęła reprezentacja szkoły. Jury podkreśliło bardzo wyrównany poziom debaty, a o finalnych lokatach decydowały jedynie niuanse.

Podczas gdy kultura publicznych dyskusji nie jest mocną stroną Polaków, młodzież pokazała, że jest nadzieja na dużą zmianę jakościową w niedalekiej przyszłości. Podczas turnieju uczestnicy pokazali, że można się różnić w poglądach, ale gdy dyskusja opiera się na wzajemnym szacunku, to zarówno w jej trakcie, jak i po niej, wciąż jeszcze chce nam się ze sobą rozmawiać.

Naczelna Rada Adwokacka przygotowała dla uczestników turnieju upominki książkowe, w tym "Sztukę wymowy sądowej" autorstwa adw. Romana Łyczywka, płytę z nagraniem spektaklu „Ja jestem Żyd z Wesela” oraz upominki rzeczowe. Pani Grażyna Barszczewska sprezentowała zwycięzcom opatrzone dedykacjami książki „Amantka z pieprzem”, będącymi jej biografią.

Pod koniec debaty głos zabrała pani Grażyna Barszczewska, która oceniła wypowiedzi uczestników, a adw. dr Andrzej Malicki podsumował przedstawiane argumenty i rolę mówcy, który zabierając głos, musi wiedzieć, co chce powiedzieć.  Uwagi te z pewnością będą bardzo pomocne dla wszystkich uczestników oraz licznej publiczności turnieju.

Marszałkiem debaty, pilnującym przestrzegania jej zasad, był dh Franciszek Chormański. Nad obrzędowością turnieju czuwał drużynowy Podharcmistrz Jarosław Chormański.

Słowo wstępne przed turniejem wygłosiła też wójt Gminy Izabelin – Dorota Zmarzlak.

Kolejna edycja turnieju już za rok.

 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski