Naczelna Rada Adwokacka wybrała nowego wiceprezesa i sekretarza

  • Adw. Bartosz Grohman został wybrany wiceprezesem Naczelnej Rady Adwokackiej
  • Adw. Justyna Mazur została wybrana sekretarzem NRA.
  • Naczelna Rada Adwokacka dokonała wyboru podczas posiedzenia plenarnego 18 listopada w Toruniu.
  • Kandydatury adw. Justyny Mazur i adw. Bartosza Grohmana zgłosił adw. Przemysław Rosati, prezes NRA.

Nie zgłoszono innych kandydatur. Prezes NRA przekazał swoje rekomendacje, podkreślając zaangażowanie w życie i pracę samorządu adwokackiego obojga mecenasów.

Po głosowaniu, Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwały o powołaniu na funkcję wiceprezesa NRA adw. Bartosza Grohmana oraz na funkcję sekretarza NRA adw. Justyny Mazur.

 

Adw. Bartosz Grohman od 2021 r. pełnił funkcję sekretarza NRA.

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2000 r. Ma bogatą historię zaangażowania w życie samorządu. Członek Naczelnej Rady Adwokackiej  (od 2007 r.), zastępca sekretarza NRA (2013-2016). Wiceprzewodniczący Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich (od 2016 r.).

Zastępca członka ORA w Warszawie (2004-2007), członek Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich ORA (2003-2004), przewodniczący Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich (2004-2007), kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich (2007-2010), członek Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich NRA (2005-2008), członek Komisji Współpracy z Zagranicą NRA (2005-2008), członek Komisji Wykonywania Zawodu Adwokata i Organizacji Adwokatury NRA (2005-2008).

Odznaczony odznaką Adwokatura Zasłużonym w 2013 r.

 

Adw. Justyna Mazur od 2021 r. pełni funkcję przewodniczącej Komisji Wizerunku NRA.

W latach 2013-2021 pełniła funkcję dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy.
Była uczestnikiem misji obserwacyjnych Naczelnej Rady Adwokackiej do Gruzji, Kazachstanu i na Ukrainie. Występowała w Parlamencie Włoskim przed Senacką Komisją Praw Człowieka, gdzie z sukcesem broniła osób deportowanych. Pełni także funkcję wiceprezesa Zrzeszenia Prawników Polskich z siedzibą w Bydgoszczy.

Uhonorowana m.in. odznaką „Adwokatura Zasłużonym”, Medalem Prezydenta RP za Zasługi dla Adwokatury, Medalem Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz najwyższym odznaczeniem Zrzeszenia Prawników Polskich.

W 2017 r., zdobyła statuetkę „Złoty Paragraf” dla najlepszego adwokata, przyznawaną przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej. Również w 2017 r. w rankingu Expressu Bydgoskiego znalazła się w pierwszej trójce najbardziej wpływowych kobiet Bydgoszczy. W kwietniu 2018 r. odebrała z rąk prezydenta Bydgoszczy, Medal Kazimierza Wielkiego dla Okręgowej Rady Adwokackiej za szczególne zaangażowanie na rzecz miasta i jego mieszkańców. W listopadzie 2020 r. w plebiscycie „Expressu Bydgoskiego” i „Gazety Pomorskiej” znalazła się w pierwszej dziesiątce najbardziej wpływowych kobiet regionu Pomorza i Kujaw.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry