Naczelna Rada Adwokacka wybrała Prezydium


Członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej 3 grudnia wybrali ze swojego grona skład Prezydium.

Na czele ośmioosobowego Prezydium NRA stoi adw. Jacek Trela, prezes NRA, wybrany 25 listopada br. w wyborach bezpośrednich podczas Krajowego Zjazdu Adwokatury.

Pozostali członkowie Prezydium zostali wybrani podczas posiedzenia plenarnego NRA w dniu 3 grudnia br. W skład Prezydium weszli:

Adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA. W kadencji NRA 2010-2013 i 2013-2016 był członkiem NRA i przewodniczącym Komisji Legislacyjnej. Jest kierownikiem Zakładu Prawa Karnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członkiem Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz w Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Ekspert prawa karnego. Prowadzi kancelarię Kardas & Kardas Kancelaria Adwokacka Spółka Cywilna.

Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA. Funkcję tę pełni po raz drugi. Zaangażowany w prace samorządu adwokackiego od lat 90-tych. W latach 2007-2013 był dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku. Prowadzi kancelarię Glanc i Partnerzy w Gdańsku.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA. Funkcję tę pełni po raz drugi. Jest adwokatem od 2001 r. W 2010 roku został członkiem NRA. Kierował komisjami ds. Prac Parlamentarnych przy NRA (2007-2010), ds. Komunikacji Społecznej przy NRA oraz ds. Informatyzacji NRA (2010-2013). Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Warszawie.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza. W poprzedniej kadencji była członkiem NRA. Pełniła w tym czasie funkcje przewodniczącej Komisji ds. Edukacji Prawnej NRA i przewodniczącej Zespołu Sekretarzy Prawniczych NRA. W latach 2014-2015 koordynowała ogólnopolskie akcje Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich, jest także koordynatorem ogólnopolskiej akcji informacyjnej „Zapytaj Adwokata”. Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Warszawie.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA. W poprzedniej kadencji był członkiem NRA i przewodniczącym Centralnego Zespołu Wizytatorów NRA. W latach 2007-2013 był wicedziekanem ORA w Katowicach. W maju 2016 r. został członkiem ORA w Katowicach, gdzie pełnił funkcję skarbnika. Jest partnerem Kancelarii  Adwokackiej Henryk Stabla Marek Kozielski Winicjusz Wuwer Spółka Cywilna w Jastrzębiu Zdroju.

Adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA. W poprzedniej kadencji był członkiem NRA i przewodniczącym Zespołu Doradców Prezesa NRA. W latach 2007-2013 pełnił funkcję dziekana ORA w Warszawie. Jest arbitrem przy Sądzie Arbitrażowym Krajowej Izby Gospodarczej oraz przy Sądzie Arbitrażowym Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, a także mediatorem przy Centrum Mediacji Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Warszawie.

Adw. Tomasz Jachowicz, członek NRA. Dotychczas pełnił funkcję skarbnika Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Wcześniej pełnił funkcje wicedziekana, rzecznika dyscyplinarnego i zastępcy rzecznika dyscyplinarnego ORA w Poznaniu. W poprzedniej kadencji był również członkiem Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy Naczelnej Rady Adwokackiej. Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Poznaniu.

Prezydium NRA to organ wykonawczy Naczelnej Rady Adwokackiej. Co do zasady to Prezydium odpowiada  za  m.in. działania z zakresu dbałości o wysoki poziom kształcenia aplikantów adwokackich, doskonalenie zawodowe adwokatów, czy dbanie o właściwy poziom tworzenia i stosowania prawa w Polsce. Prezydium ma uprawnienia do kontroli i nadzoru nad uchwałami okręgowych rad adwokackich. Nadzór nad działalnością Prezydium sprawuje Naczelna Rada Adwokacka. W Prezydium tę samą funkcję można sprawować nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

- Wybrane przez Naczelną Radę Adwokacką Prezydium stanowi połączenie doświadczeń pracy w samorządzie adwokackim na różnym szczeblu wraz z ogromną wiedzą. Są to doskonali, wybitni prawnicy, zaangażowani w sprawy Adwokatury.  Bardzo się cieszę że przyjdzie nam współpracować przez najbliższe cztery lata – skomentował wybór Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela, prezes NRA.

Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Prezydium NRA odbędzie się 6 grudnia br. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/