Nadzwyczajne posiedzenie Prezydium NRA 2 listopada

Nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 2 listopada 2021 r. w formie zdalnej.

Prezydium NRA podjęło uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej na 9 listopada 2021 r., g. 17.00 w celu dokonania wyboru nowego członka Prezydium NRA w związku z rezygnacją z członkostwa w Prezydium NRA złożoną przez adw. Katarzynę Bilewską.

Adwokat Andrzej Zwara przyjął złożoną przez adw. Przemysława Rosatiego, prezesa NRA, propozycję kandydowania na wolne miejsce w Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

Wyboru dokona Naczelna Rada Adwokacka w dniu 9 listopada 2021 r.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry