Nadzwyczajne spotkanie rzeczników dyscyplinarnych izb adwokackich


Nadzwyczajne spotkanie rzeczników dyscyplinarnych wszystkich izb adwokackich odbyło się 15 września w Warszawie. Zwołali je adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej oraz adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA.

Tematem spotkania była sytuacja, w jakiej znalazła się Adwokatura w związku z reprywatyzacją działek w Warszawie. Na spotkaniu obecni byli adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA oraz adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

Wiceprezes Jacek Trela przedstawił relację z przebiegu toczącego się wcześniej tego dnia nadzwyczajnego posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej.

Prezes Zwara przedstawił bieżącą sytuację Adwokatury w kontekście ostatnich wydarzeń. Przypomniał, że adw. Grzegorz Majewski zrezygnował z funkcji dziekana ORA w Warszawie, co wyznacza wysoki standard postępowania w sytuacjach kryzysowych. Nie przesądza to o winie lub jej braku, lecz jest wyrazem troski i poczucia odpowiedzialności za wizerunek Adwokatury. Prezes NRA podziękował rzecznikom dyscyplinarnym izb za pełnienie ich trudnej i odpowiedzialnej funkcji. Ich rola jest szczególnie ważna, ponieważ stali się samodzielnym organem, niezależnym od okręgowych rad adwokackich. Podkreślił, że od rzetelności i jakości ich pracy będzie zależał wizerunek pionu dyscyplinarnego. Ma to szczególne znaczenie w okresie, w którym ponownie pojawiają się głosy o przeniesieniu samorządowego sądownictwa dyscyplinarnego do sądów państwowych.

Druga część spotkania rzeczników dyscyplinarnych poświęcona była merytorycznym zagadnieniom. Przedstawiono zalecenia co do toku postępowań dyscyplinarnych, wzory postanowienia wydawanych w toku dochodzeń dyscyplinarnych.

Zwrócono też uwagę na zalecenia Rzecznika Dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie sprawnego i terminowego podejmowania czynności procesowych w postępowaniu dyscyplinarnym, które mają na celu przyśpieszenie tego postępowania pod względem procesowym.

Podczas spotkania adw. Ewa Krasowska stwierdziła, że widzi potrzebę dwudniowego spotkania rzeczników dyscyplinarnych już po zakończeniu wyborów rzeczników dyscyplinarnych we wszystkich izbach oraz po Krajowym ZJeździe Adwokatury. Celem tego spotkania będzie omówienie problemóww, z którymi spotkaja się rzecznicy w związku z ich nową funkcją, nowym regulaminem i zmianami, które nastąpiły w tym czasie w kpk.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/