Nadzwyczajny KZA przyjął zmiany w regulaminie


Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury przyjął 19 grudnia 2020 r. uchwałę zmieniającą Regulamin odbywania zgromadzeń izb adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury.

Zmiany w regulaminie dotyczą określenia zasad zwoływania, organizacji i przebiegu obrad zgromadzeń izb adwokackich oraz Krajowego Zjazdu Adwokatury, a także trybu wyborów do organów izb adwokackich i organów adwokatury w stanie zagrożenia epidemicznego lub w stanie epidemii.

Regulamin przewiduje m.in. przeprowadzenie i określenie zasad przebiegu zgromadzeń i KZA w formie zdalnej bądź hybrydowej. Upoważnia też Naczelną Radę Adwokacką do określenia standardów bezpieczeństwa komunikacji na czas, w którym nie można przeprowadzić zgromadzeń i zjazdu w formie sesji plenarnych. 

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury odbył się w trybie zdalnym. Zwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury odbędzie się w dniach 19-21 marca 2021 r.

czytaj treść regulaminu

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry