Noc z Muzeum Adwokatury - 20 maja


Eksponaty z Muzeum Adwokatury zostaną udostępnione podczas Nocy Muzeów 20 maja w Warszawie. 

Naczelna Rada Adwokacka po raz kolejny włącza się w cieszącą się popularnośścią akcję. Przedmioty z kolekcji Muzeum Adwokatury zostaną udostępnione w ramach wystawy "Salus rei publicae suprema lex esto" w Naczelnym Sądzie Administracyjnym przy ulicy Boduena 3/5 w Warszawie.

Naczelny Sąd Administracyjny przygotował atrakcje dla zwiedzających wspólnie z Archiwum Akt Nowych. Noc Muzeów uroczyście zainauguruje występ Chóru Dziecięcego i Młodzieżowego przy Teatrze Wielkim Operze Narodowej już o godzinie 15.00 przed gmachem NSA.

Bogaty program zwiedzania przewiduje m.in. prezentacje wystaw dokumentujących początki i współczesność sądów administracyjnych, ekspozycje interesujących zbiorów muzealnych i archiwaliów związanych z sądownictwem oraz historią naszego kraju (m.in. pierwszy publiczny pokaz pamiątek i dokumentów związanych z Ignacym Paderewskim, filmy z okresu międzywojennego, eksponaty z okresu II wojny światowej), a także symulację rozprawy sądowej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W trakcie Nocy Muzeów w NSA zaplanowano różnego rodzaju występy artystyczne wokalistów oraz chóru (utwory Chopina i Paderewskiego, pieśni patriotyczne), a także koncert brytyjskiej piosenkarki polskiego pochodzenia Katy Carr, która wykona własne kompozycje inspirowane polskim czynem patriotycznym. Ponadto zostaną zaprezentowane elementy służby Policji Sądowej oraz pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zwiedzającym zostaną również udostępnione: Sala Zgromadzeń, w której odbywają się ważne dla sądownictwa administracyjnego wydarzenia, m.in. doroczne zgromadzenia ogólne z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych, sale rozpraw, gdzie na co dzień rozpatrywane są sprawy, a także pokój narad i biblioteka sądowa.

Dla najmłodszych gości przewidziano gry, konkursy (historyczne, plastyczne itp.) z nagrodami oraz rodzinna grę terenową „Sądowa przygoda”.

(zobacz szczegółowy program)


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/