Nominowana przez Prezydium NRA dr Hanna Machińska laureatką Złotej Temidy

Dr Hanna Machińska, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, została laureatką II edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę "Złotej Temidy". Kandydaturę dr Machińckiej zgłosiło Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, zgodnie z uchwałą podjętą jednogłośnie 28 kwietnia 2022 r.

Laureatami zostali także. Prof. Marek Safjan, prokurator Mariusz Krasoń oraz sędzia Piotr Gąciarek. Nagroda specjalna Humanitas została przyznana dla adwokata Olega Marcinowskiego.

W swoim wystąpieniu Pani Rzecznik zwróciła uwagę na konieczność ochrony trzech filarów każdego państwa: rządów prawa, praw i wolności obywatelskich oraz demokracji.

W uroczystej gali wręczenia statuetki 9 czerwca 2022 r. w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu wzięli udział adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. Natalia Klima-Piotrowska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka NRA.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w uzasadnieniu kandydatury dr. Hanny Machińskiej podkreśla, że jest ona prawniczką i działaczką społeczną z niezwykle bogatym dorobkiem w zakresie wdrażania europejskich standardów prawnych do prawa polskiego, w tym w dziedzinie ochrony praw człowieka i prawa antydyskryminacyjnego.

Zawsze była też zaangażowana w walkę z dyskryminacją, ksenofobią i nietolerancją. Jako zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, Zespołu ds. Wykonywania Kar, Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej, a także wykonuje inne zadania zlecone przez Rzecznika Praw Obywatelskich. W ramach powyższych obowiązków osobiście wizytuje zakłady karne, areszty śledcze, szpitale psychiatryczne, upominając się o prawa osób pozbawionych wolności.

Dr Hanna Machińska od początku kryzysu praworządności w Polsce wielokrotnie zabierała głos w tej sprawie wskazując na konieczność zapewnienia niezależności sądów i niezawisłości sędziów. W minionym i bieżącym roku była stale obecna na granicy polsko-białoruskiej w związku z kryzysem humanitarnym dotyczącym migrantów i uchodźców przekraczających tę granicę. Upominała się o ich prawa, krytycznie reagowała na wszelkie przejawy nadużywania władzy, w tym na wprowadzanie sprzecznych z Konstytucją regulacji dotyczących strefy nadgranicznej, w tym wprowadzających ograniczenia wolności poruszania się, prowadzenia działalności gospodarczej, itd.

Aktywnie upominała się o prawa mieszkańców strefy nadgraniczej, której prawa i wolności obywatelskie zostały bezprawnie ograniczone, a także o prawa aktywistek i aktywistów udzielających pomocy faktycznej i prawnej migrantkom i migrantom na granicy polsko-białoruskiej. Wizytowała także regularnie Strzeżone Ośrodki dla Cudzoziemców zwracając uwagę panujące tam nieludzkie warunki urągające ludzkiej godności, a także naruszenia procedury dotyczącej umieszczania cudzoziemców w tym ośrodkach. Od chwili napaści Rosji na Ukrainę jest zaangażowana we wsparcie uchodźców i uchodźczyń wojennych.

Dr Hanna Machińska swoją postawą, popartą ogromnym doświadczeniem i wieloletnim dorobkiem w dziedzinie praw człowieka, jest osobą godną najwyższych zaszczytów. Jest obecna wszędzie tam, gdzie prawa i wolności obywatelskie są naruszane, skupia swoją uwagę na wielu grupach, w tym systemowo wykluczanych, jak migranci na granicy polsko-białoruskiej, a także mieszkańcy tamtych terenów. Przeciwstawia się wszelkim przejawom nieludzkiego traktowania, tortur, dyskryminacji.

 

Nagroda Złotej Temidy powstała z inicjatywy Fundacji „Humanitas” oraz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

Podczas pierwszej edycji  wyróżniono prof. Krystiana Markiewicza, Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, prof. Włodzimierza Wróbla, Sędziego Izby Karnej Sądu Najwyższego, Prokuratora Krzysztofa Parchimowicza, założyciela Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, Aleksandrę Janas, Sędzię Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Daniela Stachurę, Sędziego Sądu Okręgowego w Kielcach.

Nagrodę specjalną Prezesa Fundacji „Humanitas” w pierwszej edycji otrzymał ponadto adwokat Roman Kusz, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.  

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry