Nowa funkcja Portalu Informacyjnego – zakładka doręczeń od 25 listopada br.

Nowa funkcja Portalu Informacyjnego sądów powszechnych – zakładka doręczeń – zostanie uruchomiona 25 listopada br. To efekt postulatów NRA i prac Zespołu ds. doręczeń elektronicznych przy Ministerstwie Sprawiedliwości, który spotkał się 9 listopada br. Tego samego dnia adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, rozmawiał o funkcjonalności Portalu Informacyjnego z SSO Wojciechem Łukowskim, zastępcą koordynatora krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego.

Zespół ds. doręczeń elektronicznych składa się z przedstawicieli NRA, KRRP i Ministerstwa Sprawiedliwości. Z ramienia NRA w pracach zespołu uczestniczą adw. Przemysław Rosati, adw. Michał Szpakowski i adw. Dariusz Goliński.

Na spotkaniu 9 listopada br., które odbyło się z inicjatywy Prezesa NRA,  Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Michał Szpakowski, przewodniczący Komisji Informatyzacji NRA i członek rady.

Nowa funkcjonalność PI, którą postulował Prezes NRA w pismach kierowanych w czerwcu i lipcu 2021 roku oraz na posiedzeniach Zespołu ds. doręczeń elektronicznych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego, to zakładka dedykowana dla przeprowadzania doręczeń elektronicznych.

Jedynie kliknięcie odbioru pisma w tej zakładce zostanie zakwalifikowane jako doręczenie elektroniczne. Zapoznanie się z treścią pisma w widoku sprawy (zakładka dokumenty) nie będzie skutkowało odbiorem pisma analogicznie jak zapoznanie się z aktami papierowymi. Wprowadzone zostaną elektroniczne potwierdzenia odbioru podobne do tych z systemu EPUAP, aby każdorazowo adwokat mógł udokumentować moment doręczenia bez konieczności odwoływania się do danych z portalu. 

Omówienie działania nowej zakładki będzie przedmiotem spotkania Zespołu, wyznaczonego na 8 grudnia br.

W trakcie posiedzenia Zespołu 9 listopada zwrócono uwagę na nadal występujące niedoskonałości w stosowaniu przepisów specustawy COVID, w szczególności takie jak umieszczanie pism w portalu i generowanie przez to doręczeń, mimo odstąpienia w sprawie od doręczenia w trybie specustawy COVID, co wprowadza niepewność w zakresie terminu.

Omawiano także nowe, postulowane funkcjonalności, czyli kalendarz pełnomocnika (umożliwiający wprowadzenie "urlopu adwokackiego" w procedurze sądowej) oraz możliwość ustanowienia wielu subkont w ramach konta głównego, dzięki którym możliwe będzie zdefiniowane dedykowanych dla danego subkonta adresów email służących do powiadomień.

Postulaty te znalazły się m.in. w ankiecie przeprowadzonej w tym roku w środowisku adwokackim i radców prawnych, a także w pismach kierowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości w czerwcu i lipcu br.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry