Nowe wykłady wideo na e-Palestrze


Zapraszamy do odwiedzania zakładki "Wykłady wideo" na stronie e-Palestry, gdzie publikowane są nagrania szkoleń dla adwokatów i prawników udzielających pomocy prawnej pro bono obywatelom Ukrainy, którzy masowo  przekraczają granicę Polski. Znaleźć tam można również inne wykłady skierowane do adwokatów i aplikantów adwokackich.

Najnowsze nagrania:

Transgraniczne delegowanie pracowników w Unii Europejskiej w świetle nowych rozwiązań prawnych (wykład z 24 marca 2022)
Wykładowca – dr hab. Joanna Ryszka, profesor Uniwersytetu Opolskiego

Bezpłatny wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich. Za udział w webinarze i odsłuchanie całego wykładu można uzyskać 2 punkty szkoleniowe w ramach doskonalenia zawodowego.

W przypadku nieposiadania konta na portalu Palestry należy dokonać uprzedniej rejestracji.

(przejdź do strony z wykładem)


Prawa i obowiązki osób uchodzacych z Ukrainy (wykład z 22 marca 2022 r.)
Wykładowca – adw. Piotr Sawicki

Szkolenie jest powszechnie dostępne. Za udział w szkoleniu nie są przyznawane punkty w ramach doskonalenia zawodowego adwokatów.

(przejdź do strony z wykładem)

Konstrukcja przemówień sądowych - wykład online dla aplikantów adwokackich (17 marca 2022 r.)

Wykładowca – adw. dr Andrzej Malicki, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, adwokat w Spółce Adwokatów Malicki i Wspólnicy sp.j. we Wrocławiu.

Zajęcia są w szczególności dedykowane aplikantom II roku szkolenia, którzy w tym roku biorą udział w konkursie krasomówczym.
Za udział w webinarze nie są przyznawane punkty szkoleniowego w ramach doskonalenia zawodowego. Do jego obejrzenia konieczne jest jednak zalogowanie się.

(przejdź do strony z wykładem)


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry