Nowelizacja ustawy Poa dot. stosowania RODO przez adwokatów

Publikujemy "Memorandum dotyczące stosowania przez adwokatów nowelizacji ustawy Prawo o adwokaturze przyjętej w ramach ustawy zapewniającej stosowanie RODO".

Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2193; dalej jako: „UPoA”) została znowelizowana w ramach ustawy powszechnie nazywanej ustawą zapewniającą stosowanie RODO (pełna nazwa: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U. 2018 poz. 730; dalej jako: „ustawa dostosowująca”). W ustawie tej zawarte są głównie przepisy, których przyjęcie RODO przewiduje fakultatywnie i które mają stanowić uzupełnienie przepisów Rozporządzenia.

Ustawa Prawo o adwokaturze jest jedną z 167 ustaw, które zostały znowelizowane ustawą dostosowującą.

Zmiany ustawy Prawo o adwokaturze odnoszą się do następujących aspektów:

- Ograniczenia w zakresie realizacji praw podmiotów danych;
- Zachowanie tajemnicy adwokackiej wobec organu nadzorczego;
- Uregulowanie okresu przechowywania danych zbieranych w ramach wykonywania zawodu.

Zasygnalizowane powyżej aspekty zostały omówione szczegółowo w memorandum. W pierwszej kolejności dla ułatwienia przywołane zostało brzmienie nowych przepisów UPoA oraz przedstawiony będzie status adwokata w świetle RODO.

 

(czytaj Memorandum)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski