Zmiana operatora pocztowego - komunikat NRA

Od 1 marca br.r. zmienił się operator przesyłek sądowych i prokuratorskich. Trzyletni kontrakt na obsługę tej korespondencji wygrała Poczta Polska S.A., która przystąpiła już do wykonywania swoich obowiązków. Zmiana ta zbiega się z wdrażaniem przez Pocztę Polską systemu Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru, który zastąpi dotychczasowe papierowe potwierdzenia doręczenia korespondencji.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wystosował komunikat, w którym apeluje do adwokatów, by sygnalizowali przypadki ewentualnych problemów w działaniu systemu. "Musimy się upewnić, że Poczta Polska – po dwóch latach przerwy – jest zdolna wykonywać obsługę tej szczególnie ważnej korespondencji. W naszym interesie i w interesie naszych klientów jest więc monitorowanie systemu doręczania przesyłek, w tym również działania systemu podwójnego awiza." - podkreśla adw. Dębowski. 

Ewentualne skargi i wnioski prosimy przesyłać drogą e-mailową na adres: press@nra.pl bądź korespondencyjnie na adres NRA (ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa).


(czytaj komunikat)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry