Rozmowy ws doręczania przesyłek sądowych przez Pocztę Polską

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, spotkał się 1 kwietnia z przedstawicielami Poczty Polskiej: dyrektorem sprzedaży Jackiem Kanteckim, menedżerem sprzedaży Renatą Dmoch oraz r.pr. Krzysztofem Gładkowskim. Spotkanie odbyło się w siedzibie biura Naczelnej Rady Adwokackiej a przedmiotem rozmów były problemy, jakie zgłaszają adwokaci, w związku z przejęciem przez Pocztę Polską doręczania przesyłek sądowych i prokuratorskich z dniem 1 marca br.

Adw. Dębowski poruszył kwestię wydawania awizowanej korespondencji sądowej w sprawach karnych również pełnomocnikom adresatów. Przypomniał, że nakazuje to przepis art. 37 ust. 2 Prawa pocztowego. Przedstawiciele Poczty Polskiej zadeklarowali, że ponownie przeanalizują przepisy pod kątem możliwości wydawania w obecnym stanie prawnym  przesyłek awizowanych w sprawach karnych pełnomocnikom adresatów. Uczestnicy spotkania byli zgodni, że niezależnie od wyniku powyższej analizy, uzasadniona jest potrzeba pilnego zorganizowania spotkania trójstronnego, z udziałem przedstawicieli Poczty Polskiej, Adwokatury i Ministerstwa Sprawiedliwości, po to by rozwiać wszelkie wątpliwości w tej kwestii.

Adw. Dębowski poruszył też problem związany z ponownym awizowaniem przesyłek sądowych. Zgodnie z przepisami proceduralnymi powinny być one awizowane powtórnie po upływie 7 dni, gdy tymczasem zdarzają się przypadki, że powtórne awizo doręczane jest przed tym terminem.  Powoduje to oczywiście skrócenie czasu w jakim przesyłka dostępna jest do odbioru. W czasie spotkania rozmawiano o występującym w niektórych placówkach pocztowych problemie braku dostatecznej ilości terminali do obsługi elektronicznego potwierdzenia odbioru przesyłek, co powoduje znaczne opóźnienia w wydawaniu korespondencji.  Przedstawiciele Poczty Polskiej zadeklarowali gotowość natychmiastowej reakcji na każdy indywidualnie zgłoszony problem.

Mecenas Dębowski poruszył również temat uruchomienia przez Pocztę Polską usługi skierowanej do  adwokatów, a pozwalającej na nadawanie przesyłek sądowych w kancelariach. Przedstawiciele Poczty Polskiej obiecali przedstawić  wkrótce Naczelnej Radzie Adwokackiej propozycje zasad funkcjonowania takiej usługi, celem sprawdzenia jej zgodności z przepisami i bezpieczeństwem wykonywania zawodu adwokata, co ma poprzedzić okres testowania nowej usługi. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry