Rozmowy ws doręczania przesyłek sądowych przez Pocztę Polską

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, spotkał się 1 kwietnia z przedstawicielami Poczty Polskiej: dyrektorem sprzedaży Jackiem Kanteckim, menedżerem sprzedaży Renatą Dmoch oraz r.pr. Krzysztofem Gładkowskim. Spotkanie odbyło się w siedzibie biura Naczelnej Rady Adwokackiej a przedmiotem rozmów były problemy, jakie zgłaszają adwokaci, w związku z przejęciem przez Pocztę Polską doręczania przesyłek sądowych i prokuratorskich z dniem 1 marca br.

Adw. Dębowski poruszył kwestię wydawania awizowanej korespondencji sądowej w sprawach karnych również pełnomocnikom adresatów. Przypomniał, że nakazuje to przepis art. 37 ust. 2 Prawa pocztowego. Przedstawiciele Poczty Polskiej zadeklarowali, że ponownie przeanalizują przepisy pod kątem możliwości wydawania w obecnym stanie prawnym  przesyłek awizowanych w sprawach karnych pełnomocnikom adresatów. Uczestnicy spotkania byli zgodni, że niezależnie od wyniku powyższej analizy, uzasadniona jest potrzeba pilnego zorganizowania spotkania trójstronnego, z udziałem przedstawicieli Poczty Polskiej, Adwokatury i Ministerstwa Sprawiedliwości, po to by rozwiać wszelkie wątpliwości w tej kwestii.

Adw. Dębowski poruszył też problem związany z ponownym awizowaniem przesyłek sądowych. Zgodnie z przepisami proceduralnymi powinny być one awizowane powtórnie po upływie 7 dni, gdy tymczasem zdarzają się przypadki, że powtórne awizo doręczane jest przed tym terminem.  Powoduje to oczywiście skrócenie czasu w jakim przesyłka dostępna jest do odbioru. W czasie spotkania rozmawiano o występującym w niektórych placówkach pocztowych problemie braku dostatecznej ilości terminali do obsługi elektronicznego potwierdzenia odbioru przesyłek, co powoduje znaczne opóźnienia w wydawaniu korespondencji.  Przedstawiciele Poczty Polskiej zadeklarowali gotowość natychmiastowej reakcji na każdy indywidualnie zgłoszony problem.

Mecenas Dębowski poruszył również temat uruchomienia przez Pocztę Polską usługi skierowanej do  adwokatów, a pozwalającej na nadawanie przesyłek sądowych w kancelariach. Przedstawiciele Poczty Polskiej obiecali przedstawić  wkrótce Naczelnej Radzie Adwokackiej propozycje zasad funkcjonowania takiej usługi, celem sprawdzenia jej zgodności z przepisami i bezpieczeństwem wykonywania zawodu adwokata, co ma poprzedzić okres testowania nowej usługi. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski