Relacja z posiedzenia plenarnego NRA

Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 18 listopada 2017 r. w Warszawie. Omówiono m.in. kwestię wynagrodzeń dla aplikantów, działalność Centrum Mediacyjnego przy NRA, prace komisji etyki przy NRA oraz podjęto uchwałę w sprawie zlecenia audytu dokumentacji finansowo-księgowej NRA za 2017 r.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, złożył sprawozdanie z prac Prezydium NRA w ostatnich tygodniach. Prezes NRA omówił udział NRA w pracach parlamentarnych oraz w spotkaniach organizowanych przez kancelarię Prezydenta RP, poinformował o wizycie Komisji Weneckiej w NRA w sprawie znowelizowanej ustawy o prokuraturze, a także o objęciu przez prezesa NRA przewodnictwa w Porozumieniu Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych, dodał, że sekretarzem Porozumienia został adw. Przemysław Rosati. Przypomniał, że w dniach 8-9 grudnia br. odbędzie się Pierwszy Ogólnopolski Kongres Praw Obywatelskich, którego panelistą będzie adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, omówił prace sejmowe związane ze zmianą ustawy Prawo o adwokaturze w zakresie wprowadzenia nowych reguł zdawania egzaminów adwokackich. Projekt zakłada wprowadzenie zasady, iż w przypadku niezdania egzaminu, kandydat przy kolejnym podejściu może zdawać tylko tę część egzaminu, której wcześniej nie zdał. Projekt zakłada też, że egzamin będzie odbywał się dwa razy w roku.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, poinformował o negocjacjach dotyczących zmiany ubezpieczyciela dla adwokatów. W rozmowach udział bierze adw. Jacek Trela, adw. Henryk Stabla i adw. Roman Kusz. Poinformował również, że Prezydium NRA podejmie prace z wybranym brokerem nad założeniem systemu ubezpieczeń wzajemnych.

Adw. Rafał Dębowski i adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, omówili stan przygotowań do obchodów 100-lecia Adwokatury Polskiej.  Adw. Andrzej Zwara i adw. Krzysztof Golec, koordynatorzy wystawy „Adwokaci w służbie Ojczyźnie” przedstawili stan przygotowań do niej. Wystawa będzie pokazywana od 12 maja do 30 października 2018 r. w Muzeum II Wojny  Światowej w Gdańsku.

Adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska, prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA, omówiła dotychczasowe osiągnięcia Centrum. Podkreślała, że Centrum jest w czołówce najbardziej rozpoznawalnych instytucji mediacyjnych w Polsce i cieszy się wielkim uznaniem. Zachęcała dziekanów do zakładania oddziałów Centrum Mediacyjnego przy swoich radach.

Naczelna Rada Adwokacka omówiła kwestię zatrudniania aplikantów adwokackich. NRA podjęła decyzję, że Prezydium NRA oraz Kierownicy Szkolenia Aplikantów Adwokackich na najbliższej Konferencji Kierowników przeanalizują zagadnienie i zaproponują rozwiązanie na kolejne posiedzenie NRA.    

Adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury, złożyła sprawozdanie z pracy organu. Sprawozdanie złożył też adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

Adw. Henryk Stabla i adw. dr Adam Redzik przedstawili temat zmiany wydawcy pisma "Palestra”. Postanowiono podpisać umowę z nowym wydawcą na rok.

Adw. Jacek  Giezek, przewodniczący komisji etyki NRA, omówił postęp prac nad zmianą zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu.

Adw. Henryk Stabla przedstawił założenia do planów pracy na rok 2018.

Adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, omówił temat regulaminu działania rzeczników dyscyplinarnych. Poinformował, że wpłynęła opinia dr. hab. Dariusza Dudka, ponieważ wpłynęła ona w terminie niedającym możliwości zapoznania się z nią członkom NRA, prof. Kardas zaproponował, aby temat przełożyć na następne posiedzenie. NRA zobowiązało Prezydium do powołania komisji, która ma przeanalizować regulamin w oparciu o uwagi prof. Dudka. Komisja ma również zaproponować rozwiązanie dotyczące rozliczania kosztów czynności sprawdzających, dochodzeń dyscyplinarnych i postępowań przed sądem dyscyplinarnym w przypadku, gdy były prowadzone wobec adwokata lub aplikanta adwokackiego poza rodzimą izbą adwokacką.

Adw. Anisa Gnacikowska omówiła kwestię zwalniania adwokatów z tajemnicy adwokackiej.

Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę w sprawie zlecenia audytu dokumentacji finansowo-księgowej NRA za 2017 r.

Ponadto adw. Jarosław Zdzisław Szymański, dziekan ORA w Łodzi, zwrócił uwagę, że od stycznia 2018 r. w życie wchodzą nowe regulacje dotyczące elektronicznej ewidencji VAT dla mikroprzedsiębiorców, co dotyczy wielu adwokatów. Adw. Rafał Dębowski poinformował, że informacje na ten temat zostaną zamieszczone na stornie adowkatura.pl i wysłane do okręgowych rad adwokackich. (czytaj: od stycznia 2018 r. elektorniczna ewidencja VAT także dla mikroprzedsiębiorców)

Adw. Rafał Dębowski poruszył temat prowadzenia rejestru karalności przez ORA w odniesieniu do ustawy o ochronie danych osobowych.

Adw. Anisa Gnacikowska omówiła problem wpisów na listę adwokatów czynnych komorników.

Naczelna Rada Adwokacka omówiła również założenia do projektu ustawy o dostępie do informacji publicznej i ewentualne skutki wejścia w życie przepisów nakładających obowiązek składania oświadczeń majątkowych dla członków organów samorządu.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry