Projekt ustawy o zasadach świadczenia usług prawniczych

W ramach obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej adw. Przemysław Rosati, członek NRA, koordynator projektu i pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej przedstawił projekt ustawy o zasadach świadczenia usług prawniczych. Projekt ten został wysłany do wszystkich adwokatów z prośbą o nadsyłanie w terminie do 12 marca 2019 r. uwag i opinii do projektu.

Celem projektu jest zmiana obecnego stanu prawnego poprzez uchwalenie ustawy o zasadach świadczenia usług prawniczych i doprowadzenie do rozwiązania, w którym pomoc prawna będzie świadczona wyłącznie przez adwokatów, radców prawnych i prawników zagranicznych.

Główne założenia projektu to:

  1. systemowe uregulowanie zasad świadczenia pomocy prawnej w interesie obywateli
  2. zmiana stanu prawnego realnie wpływająca na poprawę bezpieczeństwa prawnego Polaków (wg projektu pomoc prawna ma być świadczona wyłącznie przez adwokatów, radców prawnych i prawników zagranicznych)
  3. wypromowanie dobrych praktyk w zakresie korzystania z usług adwokackich
  4. podkreślenie różnicy między pożądaną wolnością gospodarczą, a trwającym, niebezpiecznym dla obywateli stanem prawnym
  5. wyeksponowanie osób wykonujących zawód adwokata, jako ekspertów w zakresie świadczenia profesjonalnej pomocy prawnej

Inicjatywa ustawodawcza zostanie przeprowadzona w trybie przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

Obecnie usługi prawnicze w Polsce mogą świadczyć wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą, bez względu na formę prawną oraz posiadane uprawnienia, tj. niezależnie od wykształcenia, doświadczenia i przygotowania zawodowego. Podmioty tej branży działają na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Obywatelska inicjatywa ustawodawczam, powołana 24 listopada 2018 przez NRA, ma na celu zwiększyć zakres ochrony osób, które korzystają z usług prawniczych, a docelowo zapewnić skuteczną ochronę interesów majątkowych i niemajątkowych uczestników obrotu prawnego w Polsce.

czytaj projekt

czytaj stanowisko NRA z 24 listopada 2018

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski